Poznaj nowe możliwości pracy ze zbiorami cyfrowymi! Instytucje kultury na całym świecie korzystają z ujednoliconego standardu prezentacji zasobów, które zostały zdigitalizowane. Jacek Tlaga z Biblioteki Polona podczas webinaru „Digitalizacja i udostępnianie poprzez manifest IIIF” opowie 13 maja o godz. 12.00 o manifeście, który zapewnia łatwy dostęp do wysokiej jakości materiałów online.

Madialab Gdańsk zaprasza badaczy wszystkich dziedzin korzystających ze zbiorów cyfrowych na prezentację Jacka Tlagi z Biblioteki Polona. W oparciu o przykład zdigitalizowanych i udostępnianych poprzez manifest IIIF egzemplarzy rozmówek Mikołaja Volckmara opowie o nowych możliwościach pracy ze zbiorami cyfrowymi. Spotkanie odbędzie się 13 maja o godz. 12.00 na żywo, na Facebooku Medialabu Gdańsk.

IIIF – International Image Interoperability Framework to zestaw standardów interoperacyjności umożliwiający strumieniowanie obiektów cyfrowych. Celem IIIF jest ujednolicony dostęp do danych wizualnych wchodzących w skład zdigitalizowanych zbiorów instytucji kultury i dziedzictwa na całym świecie.

Dla użytkownika oznacza to nie tylko łatwy dostęp do wysokiej jakości materiałów, które można przeglądać, opisywać i zestawiać ze sobą, ale też możliwość ich cytowania, współdzielenia i spójnej prezentacji.

Digitalizacja i udostępnianie poprzez manifest IIIF. Webinar z Jackiem Tlagą z Biblioteki Polona | 13 maja, godz. 12.00, Facebook Medialabu Gdańsk: https://www.facebook.com/MedialabGdansk/

Jacek Tlaga – 2018 pracownik Biblioteki Narodowej w Pracowni Technik Informatycznych. Pracuje nad automatyczną analizą dokumentów historycznych, bada i rozwija narzędzia wykorzystujące uczenie maszynowe do przetwarzania zdigitalizowanych zbiorów dziedzictwa kulturowego. Interesują go badania językoznawcze, szczególnie z zakresu fonologii historycznej, w wolnych chwilach zajmuje się rekonstrukcją brzmienia językowych zabytków.