Członkowie stowarzyszeni w Koalicji miast dla kultury – samorządowcy oraz dyrektorzy instytucji kultury z Gdańska, Wrocławia, Łodzi, Poznania, Katowic, Lublina i Warszawy apelują do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o włączenie szczebla samorządowego do Zespołu Antykryzysowego przy Ministerstwie oraz proponując konkretne rekomendacje do ponownego uruchamiania pola kultury. Prezentujemy pełne brzmienie listu podpisanego przez Dyrektorkę Biura Kultury Miasta Gdańska oraz Dyrektorkę Instytutu Kultury Miejskiej. 

Jesteśmy świadkami przymusowej izolacji i atomizacji życia wspólnoty. Członkowie stowarzyszeni w Koalicji miast dla kultury są głęboko przekonani, że kultura może być ukojeniem dla zdrowia psychicznego Polaków, a jej „odmrażanie” powinno być jednym z priorytetów Rządu. Dlatego 13 maja 2020 wysłali kolejny list do Wicepremiera, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego apelując o włączenie szczebla samorządowego do Zespołu Antykryzysowego przy Ministerstwie oraz proponując konkretne rekomendacje do ponownego uruchamiania pola kultury.

Ponadto, niezwykle ważne dla sygnatariuszy listu jest zwrócenie uwagi na fakt, że domy i centra kultury są gotowe do realizacji swojej misji w bezpiecznych warunkach (małe grupy) działań edukacyjnych (szeroki zakres edukacji kulturowej) dla dzieci i młodzieży. Będzie to szczególnie potrzebne w okresie wakacyjnym, kiedy zorganizowany wypoczynek będzie utrudniony. Instytucje kultury – zarówno samorządowe, społeczne, jak i prywatne, prowadzą zarówno działalność edukacyjną, upowszechnieniową, jak i wspierającą twórczość w różnorodnych dziedzinach, w związku z tym mają nieocenione doświadczenie, którym mogą służyć przeciwdziałaniu skutkom pandemii. Koalicjanci dopominają się również o poszerzenie reprezentacji w zespole antykryzysowym o grono twórców festiwali i wydarzeń artystycznych.

Pełna treść listu w PDF dostępna niżej.