Jak ożywić wspólne przestrzenie w Nowym Porcie? Jak zaangażować mieszkańców w działania sąsiedzkie i odpowiedzialność za ważne dla dzielnicy miejsca? Pomysły wybrane w drodze naboru do programu Otwarty IKM rozszerzonego o formułę planowania kulturowego to „Klimatycznie w Nowym Porcie” zgłoszony przez Towarzystwo Urbanistów Polskich oraz „Pięć kolorów”, którego inicjatorem jest Fundacja MEWKA. Pula przyznanych środków wynosi 29 020 zł.

Konkurs Otwarty IKM w Nowym Porcie ma sprawdzić, w jaki sposób metoda planowania kulturowego, testowana w międzynarodowym projekcie z partnerami z Łotwy, Danii, Norwegii, Finlandii, Polski, Niemiec i Rosji (Obwód Kaliningradzki), działa w różnych miastach Regionu Morza Bałtyckiego. Do 4 marca mieszkańcy (nie tylko Nowego Portu) zgłaszali swoje pomysły. W drodze konkursu wybrano dwa projekty do realizacji.

– Naszym celem jest zaangażowanie mieszkańców dzielnicy Nowy Port do tworzenia działań kulturalnych i artystycznych, które mają potencjał ożywiania i zmiany przestrzeni publicznej dzielnicy. Wybrane, autorskie projekty ukierunkowane są na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej – mówi Natalia Brylowska z Instytutu Kultury Miejskiej.

„Klimatycznie w Nowym Porcie” – Hanna Obracht-Prondzyńska i Towarzystwo Urbanistów Polskich. Dofinansowanie: 6 020 zł.

– Inicjatywa TUP obejmuje działania zmierzające do: zachęcenia mieszkańców do troski o ład i estetykę przestrzeni, aktywnego spędzania czasu na zewnątrz, uwrażliwienia na równość wszystkich użytkowników przestrzeni oraz podniesienia świadomości o tożsamości i historii dzielnicy, co ma w efekcie zachęcić do aktywniejszego działania na rzecz Nowego Portu – mówi Hanna Obracht-Prondzyńska, autorka projektu.

Pomysł na projekt „Klimatycznie w Nowym Porcie” powstał wśród grupy młodych architektów i artystów pracujących wspólnie w ramach projektu Mentor&Student Research Lab realizowanego przez Towarzystwo Urbanistów Polskich i został rozwinięty wspólnie z mieszkańcami w trakcie spotkań przygotowujących. Angażując zespół z 20 krajów, wspólnie stworzyli praktyczny przewodnik kształtowania przestrzeni publicznych rozwijając jego pierwszą wersję, powstałą kilka lat wcześniej. Zebrane w nim zostały dobre praktyki w rozwoju przestrzeni publicznych oraz rekomendacje w zakresie działań partycypacyjnych, wzmacniania lokalnej tożsamości, kształtowania ładu przestrzennego oraz zagadnień stających się każdego dnia coraz ważniejszymi, tj. kwestii równości i integracji wszystkich użytkowników w przestrzeni publicznej, aktywnego trybu życia, adaptacji do zmian klimatu, projektowania w stylu zero waste.

„Pięć kolorów” – Fundacja MEWKA, dofinansowanie: 23 000 zł.

Projekt „Pięć́ kolorów” jest długofalowym działaniem, które będzie realizowane poprzez cykl warsztatów kreatywnych i artystycznych prowadzących do stworzenie muralu z mieszkańcami dzielnicy, który z jednej strony wpłynie na przestrzeń (zostaną̨ odświeżone zaniedbane garaże i wiata śmietnikowa), z drugiej będzie umocnieniem czy rozpoczęciem budowania nowych więzi sąsiedzkich.

– Pomysł na „Pięć kolorów” wziął się̨ z naturalnego kontynuowania naszych działa animacyjno-kulturalnych w Nowym Porcie. Zauważyliśmy, że należy czerpać́ z czegoś́, co jest dużym problem, tzn. śmieci i pokazać́, że nawet w nich można znaleźć́ walory artystyczno-kreatywne. Naszym głównym założeniem jest zaangażowanie lokalnej społeczności, odczarowanie mitu niebezpiecznego Nowego Portu – mówi Bartosz Zimniak, autor projektu.

Program Otwarty IKM od czterech lat z powodzeniem wspiera organizatorów i organizatorki oddolnych działań w realizacji swoich pomysłów. W 2019 roku Otwarty IKM rozwinął swoją formułę o działania w przestrzeni miejskiej: na Siedlcach i Placu Kobzdeja. Korzystając z doświadczeń Otwartego IKM adaptujemy jego formułę do programu UrbCultural Planning.