W ostatnich miesiącach całkowicie zmieniła się praca animatorów i animatorek kultury. Pozostając w domach angażowali i angażują się nadal w działania on-line. Poznają nowe narzędzia do organizowania spotkań, dzielenia się wiedzą, prezentacji. Ta zmiana wpływa na komfort pracy, na samopoczucie organizatorów wydarzeń, czasem przytłacza, przerasta. W ramach Sieci Kultury powstała grupa wsparcia i samopomocy dla edukatorów i animatorów kultury. „Pogawędki” to zamknięta grupa na Facebooku oraz cykliczne spotkania online

Pomysłodawczynią grupy samopomocowej, w której ważna jest wrażliwość i empatia na drugiego człowieka jest Agata Andrasiak-Czarnecka. Koordynatorka programu Sieć Kultury oraz Bardzo Młodej Kultury w woj. pomorskim. – Pogawędki, to miejsce w Internecie, w którym możemy podzielić się swoimi doświadczeniami i odczuciami związanymi z pracą on-line, pracą w domu. To cykl spotkań, podczas których będziemy ze sobą rozmawiać o problemach i trudnościach, jakie spotkamy w pracy animatora i edukatora – mówi Andrasiak-Czarnecka. 

Link do grupy: https://www.facebook.com/groups/pogawedki.ikm/

Grupa „Pogawędki”, która powstała na Facebooku (LINK) otwarta jest dla wszystkich zainteresowanych i chętnych do rozmowy osób. W szczególności mogą odnaleźć się w niej edukatorzy i animatorzy, u których samotność doświadczana podczas pracy zdalnej powoduje, że nie mają z kim porozmawiać, co w pracy online się sprawdziło, jakie rozwiązania zawiodły. 

Na grupie na Facebooku znajdziemy tematy i prowadzących kolejne spotkania i pogawędki online. Nie będą to typowe, narzędziowe webinaria, a czas do spędzenia wspólnie na wymianie doświadczeń, opisie problemów, szukaniu rozwiązań, czy po prostu wsparcia i wysłuchania u osób, które mierzą się z podobnymi wyzwaniami w czasie pracy zdalnej.