Instytut Kultury Miejskiej jako lokalny operator programu Bardzo Młoda Kultura zaprasza edukatorów i animatorów do wzięcia udziału w jesiennej edycji konkursu. Jego głównym celem jest wzmocnienie roli edukacji kulturowej i wykorzystanie edukacyjnego potencjału drzemiącego w kulturze. Realizacja działań zakłada współpracę sfer kultury i oświaty, uwzględniając obowiązujące ograniczenia i obostrzenia ogłaszane przez władze RP, zaś efekty finalne zostaną zaprezentowane online.

W tej edycji prowadzony będzie także otwarty nabór wniosków. – Zachęcamy animatorów, edukatorów i nauczycieli do zgłaszania pomysłów na działania, jakie chcieliby zorganizować dla swoich odbiorców, podopiecznych, uczniów – mówi Agata Andrasiak-Czarnecka z Instytutu Kultury Miejskiej. Wystarczy, że chętni którzy nie uczestniczyli w obowiązkowych szkoleniach „Osadnicy, czyli animator na tropie projektu edukacyjno-kulturowego” stacjonarnie lub online, wypełnią formularz zgłoszeniowy i zapoznają się z materiałami z webinariów indywidualnie. Koordynatorzy projektów, które były realizowane w wiosennej edycji konkursu, mogą złożyć wniosek o kontynuację swoich działań lub zaproponować nowy pomysł do realizacji. Inicjatywy nie muszą ograniczać się do działań online. Projekty można realizować w rzeczywistości zdalnej, hybrydowej, a także offline przy zachowaniu środków bezpieczeństwa. Wszystko zależy od potrzeb i kreatywności pomysłodawców.

Konkursowe projekty będą oceniane w dwóch kategoriach, w zależności od doświadczenia: początkujący oraz doświadczony realizator. Kwoty przeznaczone na realizację działań wynoszą od 500 zł do 12 000 zł, przy czym łączna pula środków przeznaczonych na finansowanie wszystkich działań wyłonionych w ramach jesiennej edycji konkursu wynosi 36 000 zł.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?

W konkursie mogą wziąć udział:

1. osoby fizyczne

2. zespoły nieformalne co najmniej 2-osobowe

3. podmioty sektora publicznego oraz organizacje pozarządowe,

które zaproponują w swoim wniosku konkursowym koncepcję działań z zakresu edukacji kulturowej opartą o partnerską współpracę między sektorem oświaty i kultury. Działanie może być jednorazowe lub cykliczne, monotematyczne lub złożone, w formie krótkich akcji bądź większych wydarzeń. Efekty zaproponowanych działań powinny być zaprezentowane online oraz zrealizowane zgodnie z obowiązującymi ograniczeniami i obostrzeniami wynikającymi z panującego stanu epidemii.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Do udziału w konkursie „Bardzo Młoda Kultura 2020 – Pomorskie. Edycja jesienna” zapraszamy osoby, które wzięły udział w obowiązkowym szkoleniu na terenie Wyspy Sobieszewskiej w dniach: 28-29 lutego 2020 roku i/lub w czterech webinarach udostępnionych w zamkniętej grupie na Facebooku w dniach 23-27 marca 2020 r.

oraz

chętnych, którzy nie uczestniczyli powyższych szkoleniach, ale zapoznają się z webinarami indywidualnie, a także na ich podstawie przygotują materiały, tj: drzewo problemów i celów, produkty i rezultaty oraz opis grupy docelowej swojego działania, co stanowić będzie przedmiot zdalnej konsultacji z ekspertkami w terminie od 10 do 14 lipca 2020 roku. Osobom tym Organizator udostępni webinary po uprzednim wypełnieniu formularza zgłoszeniowego dostępnego pod linkiem: Formularz zgłoszeniowy do konkursu BMK 2020-Edycja jesienna dla osób nieuczestniczących w szkoleniu Osadnicy, czyli Animator na tropie projektu kulturowo-edukacyjnego.

SKŁADANIE WNIOSKÓW KONKURSOWYCH

Pomysły na działania z zakresu edukacji kulturowej muszą być złożone przez minimum dwóch partnerów: jednego z sektora edukacji i jednego z sektora kultury, którzy wspólnie będą realizować Działanie. Wnioski należy składać do dnia 20 lipca 2020 r. do godz. 17:00 mailowo na adres:  monika.leszczynska@ikm.gda.pl. Na tym etapie nie są wymagane podpisy wnioskodawców. Każdy z uczestników może złożyć tylko jeden projekt, który znajduje się w Załączniku nr 1 poniżej.

Planując kosztorys warto pamiętać, że wydatki przeznaczone na realizację Działań muszą być zgodne z  wykazem kosztów kwalifikowanych określonych w regulaminie konkursu.

Do kosztów kwalifikowanych należą np.:

– koszty wynagrodzenia za koordynację Działania

– koszty wynagrodzenia za przygotowanie, prowadzenie i moderowanie działań (prowadzenie zajęć, warsztatów, szkoleń, spotkań, koncertów),

– koszty za wynajem sprzętu i usługę obsługi technicznej,

– koszty promocji, w szczególności promocji w internecie, w tym w mediach społecznościowych.

Do takich kosztów można zaliczyć również:

– zakup materiałów do archiwizacji/pamięć masowa (płyty CD/DVD, pendrive’y, karty pamięci),

– koszt przygotowania witryn www i aplikacji mobilnych,

– koszty łącza i streamingu, zakup domeny i hosting strony powstałej w ramach zadania

– koszty dostawy internetu (w czasie realizacji Działania).

Kosztem nie może być zakup środków trwałych, wydatki inwestycyjne, prace remontowe i modernizacyjne budynków oraz obiektów.

WYNIKI KONKURSU

Wyniki zostaną opublikowane na stronie sieckultury.pl do dnia 28 lipca 2020 roku. Wszystkie wnioski zostaną rozpatrzone przez specjalnie wyznaczoną komisję, składającą się z osób doświadczonych w sektorach kultury i/lub oświaty i edukacji. Każdy z projektów zostanie oceniony w skali od 0 do 100 pkt. Szczegółowe kryteria oceny znajdują się w Załączniku nr 2 poniżej.

Po opublikowaniu wyników konkursu, wnioskodawcy, którzy otrzymali dofinansowanie, będą mieli czas na uzupełnienie podpisów na formularzu (podpis wnioskodawcy/ów, partnera/ów).

REALIZACJA DZIAŁAŃ KONKURSOWYCH

Realizacja działań zaplanowanych w projekcie oraz ich finansowanie muszą odbyć się w terminie od 31 lipca do 9 października 2020 roku.

Informacji na temat Konkursu udziela Monika Leszczyńska – tel. 797 350 135, e-mail: monika.leszczynska@ikm.gda.pl

Dokumenty do pobrania znajdują się na stronie: http://sieckultury.pl/2020/07/rusza-drugi-konkurs-na-inicjatywy-lokalne-bardzo-mloda-kultura-2020-pomorskie-edycja-jesienna/