Konkurs Otwarty IKM już wystartował! Weź udział w specjalnym naborze w ramach programu Otwarty IKM na realizację autorskich działań kulturalnych, społeczno-kulturalnych czy edukacyjno-kulturalnych. Zgłoś się i zrealizuj swój pomysł na działanie stacjonarne w siedzibie IKM lub on-line.

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich mieszkańców Gdańska i regionu, działających w obszarze kultury: muzyków, filmowców, aktorów, plastyków, performerów, animatorów oraz osoby, których działalność twórcza i artystyczna mieści się w katalogu działań kulturalnych jakimi są koncerty, warsztaty, spotkania z twórcami i inne działania związane z szeroko pojętą kulturą. Wyłonione projekty będą realizowane przez całą jesień i zimę w 2020 roku.

W ramach konkursu można otrzymać wsparcie finansowe do 4.000 zł brutto. W całej puli do rozdysponowania mamy 33.000 zł brutto.

„Niecodzienna sytuacja, w której znaleźli się wiosną twórcy kultury, zaowocowała różnymi inicjatywami wsparcia realizowanych przez Instytut Kultury Miejskiej, dlatego z myślą o jesiennej aurze ogłaszamy pilotażowy konkurs w ramach programu Otwarty IKM na propozycje działań on-line oraz w formie stacjonarnej w naszej siedzibie. Chętnie też udostępnimy naszą sień do dyspozycji osób, które będą potrzebowały z niej skorzystać w celu realizacji wydarzeń on-line – mówi Katarzyna Buczek, koordynator programu.

Zadaniem autorów projektów w ramach konkursu Otwarty IKM będzie przedstawienie i zrealizowanie pomysłu na działanie kulturalne, społeczno-kulturalne czy edukacyjno-kulturalne do przeprowadzenia on-line, np. spaceru wirtualnego, koncertu, czy innych działań kulturalnych możliwych do przeprowadzenia w sieci. Przesłany pomysł on-line zakłada realizację projektu o czasie emisji lub trwania nie krótszym niż 30 minut. Akceptowane są też e-odcinki działań tzw. cykl programowy.

Drugą opcją do wyboru będzie tradycyjna, stacjonarna forma programu Otwarty IKM, realizowana od ponad 4 lat w siedzibie IKM. Ze względu na ograniczenie uczestnictwa, w naszej siedzibie mogą odbyć się jedynie wydarzenia/projekty do 12 uczestników/uczestniczek.

W ramach konkursu można złożyć tylko jeden wniosek, przesyłając go na adres e-mailowy: katarzyna.buczek@ikm.gda.pl. Zgłoszenie w temacie musi zawierać dopisek: Otwarty IKM. W przypadku przesyłania wniosku drogą e-mailową, należy załączyć́ skan lub zdjęcia kompletnego, wypełnionego wniosku z widocznym, własnoręcznym podpisem/podpisami wnioskodawcy lub osób upoważnionych (pozostała część́ wniosku może zostać́ wypełniona na komputerze).

Wniosek do pobrania.

Nabór trwa od 24 sierpnia do 14 września 2020 roku. Przystąpienie wnioskodawcy do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez niego całości regulaminu, w tym warunków i zasad konkursu.

Ostateczny termin przesłania pomysłów trwa do 14 września 2020 roku do godz. 23.00.  

Wyniki poznamy tydzień później – 21 września. Zostaną one opublikowane na stronie internetowej programu Otwarty IKM pod adresem: www.otwarty.ikm.gda.pl


Harmonogram realizacji pomysłów ustalony zostanie po wyłonieniu zwycięzców na stronie programu Otwarty IKM. Wyłonione projekty on-line, po uprzednim ustaleniu, zostaną zrealizowane i udostępnione poprzez kanały dystrybucji internetowej IKM / Otwarty IKM w 2020 roku.

W przypadku pytań dotyczących konkursu lub wniosku prosimy o kontakt telefoniczny z koordynatorką programu, p. Katarzyną Buczek (+48) 798 377 354 w dniach roboczych 31.08-11.09.2020 r. w godz. 17.00-19.00 lub o przesłanie maila z prośbą o konsultację na adres mailowy katarzyna.buczek@ikm.gda.pl

Zgłaszane działania muszą być planowane i organizowane z uwzględnieniem obowiązujących na terenie Polski ograniczeń, wynikających ze stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2.

Planowane działania muszą być przeprowadzone z uwzględnieniem obowiązujących ograniczeń i obostrzeń, ogłaszanych przez władze RP (w tym na stronie internetowej www.gov.pl w zakładce “Aktualne zasady i ograniczenia”) oraz Regulamin organizowania wydarzeń i pracy w Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku na czas obowiązywania obostrzeń w stanie epidemii COVID-19, dostępny w aktualnościach na stronie programu Otwarty IKM www.otwarty.ikm.gda.pl