W ostatnich miesiącach całkowicie zmieniła się praca animatorów i animatorek kultury. Pozostając w domach angażowali i angażują się nadal w działania on-line. Poznają nowe narzędzia do organizowania spotkań, dzielenia się wiedzą, prezentacji. Ta zmiana wpływa na komfort pracy, na samopoczucie organizatorów wydarzeń, czasem przytłacza, przerasta. W ramach Sieci Kultury powstała grupa wsparcia i samopomocy dla edukatorów i animatorów kultury. „Pogawędki” to zamknięta grupa na Facebooku oraz cykliczne spotkania online. Pierwsze, poświęcone uczuciom, odbędzie się 11 września o godz. 18.00. 

Grupa „Pogawędki”, która powstała na Facebooku otwarta jest dla wszystkich zainteresowanych i chętnych do rozmowy osób. W szczególności mogą odnaleźć się w niej edukatorzy i animatorzy, u których samotność doświadczana podczas pracy zdalnej powoduje, że nie mają z kim porozmawiać co w pracy online się sprawdziło, a jakie rozwiązania zawiodły. 

Pomysłodawczynią grupy samopomocowej, w której ważna jest wrażliwość i empatia na drugiego człowieka jest Agata Andrasiak-Czarnecka z Instytutu Kultury Miejskiej, koordynatorka programu Sieć Kultury oraz Bardzo Młodej Kultury w woj. pomorskim. 

24.03.2018 , Wyspa Sobieszewska. 2. dzień warsztatów Sieci Kultury. fot. Bartosz Bańka

– Pogawędki, to miejsce w Internecie, w którym możemy podzielić się swoimi doświadczeniami i odczuciami związanymi z pracą on-line, pracą w domu. To cykl spotkań, podczas których będziemy ze sobą rozmawiać o problemach i trudnościach, jakie spotkamy w pracy animatora i edukatora – mówi Andrasiak-Czarnecka.

Na grupie znajdziemy tematy i prowadzących kolejne spotkania i pogawędki online. Nie będą to typowe, narzędziowe webinaria, a czas do spędzenia wspólnie na wymianie doświadczeń, opisie problemów, szukaniu rozwiązań, czy po prostu wsparcia i wysłuchania u osób, które mierzą się z podobnymi wyzwaniami w czasie pracy zdalnej. 

Harmonogram spotkań on-line na grupie Pogawędki: 

11 września, godz. 18.00 – 20.00, „Wszystkie uczucia są dobre i potrzebne”. Prowadzenie: Anna Maria Wojtyniak – trenerka Szkoły Trenerów Komunikacji Opartej na Empatii, coach (Coaching oparty na potrzebach). Kontynuacją spotkania są warsztaty 26 września „Złość daje siłę do zmiany”.

17 września, godz. 18.00 – 20.00, „Kultura w naturze, czyli o działaniach proekologicznych w instytucjach kultury”. Prowadzenie: Joanna Tabaka – trenerka, specjalistka ds. promocji oraz budowania strategii rozwoju publiczności w sektorze kultury. 

24 września, godz. 18.00 – 20.00, „Kultura, że WEB pęka – o pozytywach płynących z pandemii w realizacji działań kulturalnych online”. Prowadzenie: Prowadzenie: Joanna Tabaka – trenerka, specjalistka ds. promocji oraz budowania strategii rozwoju publiczności w sektorze kultury. Kontynuacją spotkania będą warsztaty, które odbędą się 24 października. 

29 września, godz. 11.00 – 13.00, „Perspektywa czy przetrwanie? O! To jest pytanie”. Prowadzenie: Małgorzata Woźna, trenerka Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych, animatorka Szkoły Animatorów Społecznych i coach. Spotkanie motywacyjne dla tych, którzy borykają się z emocjonalnym osamotnieniem w swojej pracy, poczuciem bezradności i niepewności. 

2 października, godz. 18.00 – 20.00, „Wdzięczność: źródło szczęścia”. Prowadzenie: Anna Maria Wojtyniak – trenerka Szkoły Trenerów Komunikacji Opartej na Empatii, coach (Coaching oparty na potrzebach).

8 października, godz. 11.30 – 13.30 (I grupa), godz. 18.00 – 20.00 (II grupa), „Budowanie marki osobistej animatorów i animatorek”. Prowadzenie: Monika Serafin, ekspertka ds. komunikacji w mediach społecznościowych. Kontynuacją spotkania będzie możliwość konsultacji indywidualnych. 

23 października, godz. 11.30 – 13.30, „(Nie)alienacja COVIDowa”. Prowadzenie: Anna Łebek-Obrycka, animatorka, edukatorka, trenerka. 

— 

Sieć Kultury i działania w ramach programu Bardzo Młoda Kultura – pomorskie: http://sieckultury.pl/.

Pogawędki. Grupa dla animatorów kultury: https://www.facebook.com/groups/pogawedki.ikm.