Planowanie kulturowe ma pomóc w znalezieniu odpowiedzi na wyzwania stojące przed współczesnymi miastami, wzmocnić ich rozwój przez wykorzystanie potencjału, który tkwi we współpracy mieszkańców dzielnic z artystami, animatorami kultury, urbanistami i planistami. 15 i 16 września odbędzie się, w wersji online, UrbanLab w Rydze. Spotkanie będzie prowadzone w języku angielskim na platformie ZOOM. Instytut Kultury Miejskiej zaprasza na wydarzenie jako partner projektu UrbCulturalPlanning.

„Czy kultura jest niezbędna? Czy artyści są niezbędnymi pracownikami?” Pandemia koronawirusa zwróciła uwagę i na te pytania. Innowacje społeczne stawiają wiele palących nas jako społeczeństwo kwestii. M.in. o brak zaufania, zaangażowanie obywatelskie, marginalizację i stygmatyzację. To problemy, z którymi mierzy się cały sektor publiczny.

W kontekście planowanego UrbanLabu pytanie brzmi „Jak dobrze kultura wykorzystuje swój potencjał, aby nie tylko zastanawiać się nad bieżącymi problemami, ale także świadomie pracować nad tymi zagadnieniami i przyczyniać się do budowania odpornego i zaangażowanego społeczeństwa obywatelskiego?”

W trakcie dwudniowego spotkania online organizowanego przez Instytut Duński w Rydze i Miasto Ryga doświadczeniami za zakresu współpracy kultury i sektora publicznego podzielą się eksperci i ekspertki z Krajów Morza Bałtyckiego. Wśród prelegentów i prelegentek: Kenneth Balfelt, Monika Chabior, Imanuel Schipper, Ruta Stepanovaite, Aleksandra Szymańska.

UrbanLab Ryga odbędzie 15 i 16 września się w godz. 13.00 – 17.00, w języku angielskim. Jest bezpłatne, obowiązuje rejestracja: http://bit.ly/UrbanLabRyga_zapisy.

Program Urban Lab Ryga

15 września, godz. 13.00 – 17.00

– wprowadzenie do planowania kulturowego,

– mapowanie wyzwań społeczno-kulturowych w miastach regionu Morza Bałtyckiego,

– przegląd przykładowych praktyk artystycznych powiązanych ze zmianami społecznymi.

16 września, godz. 13.00 – 17.00

– projekcja specjalnego reportażu z lokalnych projektów w Rydze na osiedlach: Bolderaja, Daugavgriva i Sarkandaugava,

– przegląd modeli współpracy między działaczami kultury a administracją miejską.

UrbanLab Ryga realizowany jest w ramach międzynarodowego projektu UrbCulturalPlanning, który zakłada metodę partycypacyjnego planowania przestrzennego z wykorzystaniem narzędzi kulturowych i artystycznych w miastach. Uczestniczy w nim 14 partnerów i 36 organizacji stowarzyszonych z 7 państw nadbałtyckich. W Gdańsku i regionie w działanie UrbCulturalPlanning zaangażowany jest Instytut Kultury Miejskiej, Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Nadbałtyckie Centrum Kultury.

Więcej informacji: https://urbcultural.eu/, https://urbantoolkit.eu/https://www.facebook.com/urbculturalplanning/

Powiązane projekty