Gdańsk kontynuuje budowanie kolekcji poezji europejskiej w doskonałych przekładach na język polski. W trwającym naborze do Nagrody Literackiej Miasta Gdańska Europejski Poeta Wolności 2022 rozpatrywane będą utwory poetów i poetek piszących w następujących językach (a także wszystkich ich istniejących formach i dialektach): język albański, język czeski, język estoński, język niemiecki oraz języki górno- i dolnołużycki, język polski oraz język kaszubski, język norweski oraz języki saamskie (lapońskie) i język kweński, język słoweński, język ukraiński. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 listopada b.r., a szczegółowy harmonogram oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie www.europejskipoetawolnosci.pl

Gdańsk jest jedynym polskim miastem, które zbudowało kolekcję poezji z całego naszego kontynentu, a Nagroda Europejski Poeta Wolności znalazła trwałe miejsce na europejskiej mapie wyróżnień literackich.

Wraz z nowym cyklem Nagrody zmodyfikowane zostały zasady konkursu. Dotąd podstawowym kryterium zgłaszania poetów i poetek był kraj ich pochodzenia, obecnie zaś obowiązywać będzie kryterium języka. Ta zmiana wynika ze świadomości, że twórców znacznie bardziej definiuje język, w którym tworzą niż miejsce zamieszkania czy obywatelstwo. Laureaci Nagrody Literackiej Miasta Gdańska otrzymują 100 000 zł (poeci) oraz 20 000 zł (tłumacze).

Zgłoszenia poetów i poetek tworzących w językach obcych mogą przesyłać tłumacze i tłumaczki literatury specjalizujący się w danym języku, natomiast zgłoszeń polskich twórców mogą dokonywać wydawnictwa i inne podmioty publikujące poezję. W nowym cyklu Nagrody Europejski Poeta Wolności możliwe są zgłoszenia zarówno całej twórczości (zakładające dokonanie przez tłumaczy autorskich wyborów poezji danego twórcy), jak i pojedynczych, już opublikowanych tomów. 

Jury Nagrody: Krzysztof Czyżewski (przewodniczący Jury), Paweł Huelle, Zbigniew Mikołejko, Stanisław Rosiek, Anda Rottenberg, Beata Stasińska, Olga Tokarczuk. Sekretarzem Nagrody jest Andrzej Jagodziński. 

Tomy nominowane do Nagrody Europejski Poeta Wolności w poprzednich edycjach można nabyć w sklepie internetowym IKM www.sklep.ikm.pl. Dostępne są także u dystrybutorów w księgarniach internetowych. 

Dotychczasowi laureaci i laureatki: 2010 – Uładzimir Arłow – Białoruś (w przekładzie Adama Pomorskiego), 2012 – Durs Grünbein (Niemcy) i jego tłumacz Andrzej Kopacki, 2014 – Dorta Jagić (Chorwacja) i jej tłumaczka Małgorzata Wierzbicka, 2016 – Ana Blandiana (Rumunia) i jej tłumaczka Joanna Kornaś-Warwas, 2018 – Linda Vilhjálmsdóttir (Islandia) i jej tłumacz Jacek Godek, 2020 – Sinéad Morrissey (Irlandia) i jej tłumaczka Magda Heydel. 

Więcej o Nagrodzie: www.europejskipoetawolnosci.pl/o-nagrodzie/

Festiwal i Nagroda Europejski Poeta Wolności 

Organizator: Instytut Kultury Miejskiej, Miasto Gdańsk
www.europejskipoetawolnosci.pl
www.facebook.com/europejskipoetawolnosci