Wolność i inne prawa człowieka to podstawowe wartości, w które wpisane są działania Instytutu Kultury Miejskiej. Od lat prowadzimy projekty, które nadają kobietom widoczność, doceniają ich odwagę, nadają właściwe miejsce w his(her)torii Gdańska. Dziś wracamy do fundamentów – wspieramy prawo do decydowania, do wolnego wyboru, prawa do godności i autonomii. Wspieramy kobiety i pokojowy protest przeciwko ograniczaniu ich praw.

W dniu 28 października biuro IKM jest nieczynne. Zapraszamy do kontaktu w czwartek.