W tym roku Festiwal Filmowy Kino w Trampkach odbywa się w kilku odsłonach. Wyjątkowo – to nie dzieci przychodzą do kina, tylko Festiwal przychodzi prosto do nich – do domów i szkół. Konkurs Filmów Krótkometrażowych będzie dostępny online na stronie kinowtrampkach.pl od 19 października do 27 listopada 2020 r. nieodpłatnie.

28 krótkometrażowych historii z całego świata, które dotykają wielu tematów: społecznych, kulturowych i psychologicznych, zostało pogrupowanych według:
• pięciu kategorii wiekowych (5+, 7+, 9+, 12+, 14+);
• pięciu kategorii tematycznych (relacje, podejmowanie decyzji i moralność, kwestie społeczne, wyobraźnia, człowiek i natura).

Uczestnictwo w Festiwalu może przyjąć rożne formy:

  • kinotrampkowych lekcji – na stronie czeka 10 scenariuszy lekcji do wybranych filmów konkursowych (po 2 na każdą grupę wiekową: 5+, 7+, 9+, 12+, 14+). Lekcje są dostosowane do podstawy programowej, długości trwania zajęć i zainteresowań uczniów. To pakiet scenariuszy lekcji opracowany i przetestowany przez doświadczonych nauczycieli i zarazem kulturoznawców oraz animatorów kultury. Dla Państwa wygody scenariusze uwzględniają czas lekcji oraz warunki ich realizacji w szkole. Są precyzyjnie powiązane z Podstawą Programową, dzięki czemu stają się znakomitym dopełnieniem realizowanych w szkole programów nauczania, ciekawie je poszerzając i wzbogacając.
  • festiwalu filmowego w klasie, także podczas lekcji online – wspólne oglądanie filmów, również podczas nauczania zdalnego. Można dotknąć różnych stylów, zobaczyć filmy z różnych krajów, porównać, zastanowić który podobał nam się najbardziej, który najmniej i dlaczego.
  • Dyskusyjny Klub Festiwalowy – można porozmawiać po filmie, używając dostępnych kart ćwiczeń. Można też tak po prostu, w emocjach po projekcji – dzielić się z innymi wrażeniami

Można powołać jury i wybrać najlepszy film konkursowy, a także przygotować dyplom dla nagrodzonego reżysera (zostanie przekazany przez organizatorów festiwalu). Ciekawym pomysłem jest także przeprowadzenie ogólnoszkolnego plebiscytu publiczności lub klasowego albo szkolnego konkursu na recenzję filmową. Najlepsze prace zostaną umieszczone na kinotrampkowym blogu.
Można zorganizować (z pomocą organizatorów festiwalu) spotkania online z wybranym twórcą/twórcami filmu konkursowego (np. w ramach lekcji języka obcego) lub organizować klasowy/szkolny konkurs plastyczny inspirowany technikami i stylem filmów z kategorii WYOBRAŹNIA.

Filmy festiwalowe dostępne są pod adresem: https://www.kinowtrampkach.pl/filmy-jesien-2020/

Aby móc obejrzeć film lub skorzystać ze scenariuszy lekcji, należy zarejestrować się na stronie jako uczestnik festiwalu.