Naukowcy alarmują, że rozpoczyna się nieodwracalny proces ocieplania klimatu. Jego konsekwencją jest topnienie lodowców m.in. Arktyki, Antarktydy, Grenlandii, Alp. W nadchodzących latach nastąpi od dawna niespotykany wzrost poziomu wód w morzach i oceanach. Nastąpi potop. Zjawisko to w sposób szczególny dotknie miasta i obszary nadmorskie – takie jak Gdańsk. Nie pozostaje nam nic innego jak opracować odpowiedź na pesymistyczne prognozy i przygotować odpowiednie środki ratunkowe. LODÓWKA ZBAWIENIA – wykonany domowym sposobem model tratwy ratunkowej jest jednym z nich.

Każdy zna ten widok: wystawiona obok śmietnika lodówka. Od dziś, zamiast traktować ją jako wyraz ekologicznej nieodpowiedzialności, można spojrzeć na nią jak na przejaw roztropności naszych sąsiadów, zaangażowanych w działanie swego rodzaju tajemniczej, nieoficjalnej służby ratunkowej – POKĄTNEJ SŁUŻBY. Od dziś, zamiast widzieć w porzuconej lodówce wyłącznie elektrośmieć, można uznać jej użyteczność jako jeden ze środków, które w przyszłości mogą ratować życie. Niczym szalupy i tratwy ratunkowe na promach i wycieczkowych cruiserach, LODÓWKI ZBAWIENIA mogą w przyszłości stać się obowiązkowym wyposażeniem naszych posesji służącym ratowaniu życia w czasie potopu.

LODÓWEK ZBAWIENIA szukajcie na:  

  • ul. Sobótki 16 
  • ul. Do Studzienki 27 
  • ul. Do Studzienki 31 A 
  • ul. Pniewskiego 5 
  • ul. Batorego 7 
  • ul. Jaśkowa Dolina 11C 
  • ul. Sobótki 6 
  • ul. Wallenroda 13 (Aldony 3) 
  • a także w innych Miejscach Gromadzenia Odpadów (MGO) na terenie Gdańska – planujemy wraz z artystą w najbliższych miesiącach uzupełniać stan szalup.

Jacek Niegoda – artysta sztuk wizualnych, członek Centralnego Urzędu Kultury Technicznej (CUKT). Autor filmów wideo i akcji artystycznych często posiadających elementy humorystyczne i w zaskakujący sposób komentujących rzeczywistość społeczno-polityczną. Lubi łączyć sztukę z praktyczną stroną życia i wydobywać wartości, które ujawniają się w takim zderzeniu. W 2000 roku był jednym z pomysłodawców i autorów projektu Kampania Wiktorii Cukt, wirtualnej kandydatki na prezydenta Polski. W 2005 roku otrzymał honorowe wyróżnienie na 11. Międzynarodowym Biennale Sztuki Mediów WRO 05 we Wrocławiu. Mieszka i pracuje w Gdańsku. 

Powiązane projekty