Co roku w styczniu nowe dzieła przechodzą do domeny publicznej. W 2021 roku lista zawiera 1333 nazwiska. Jest to m.in. twórczość malarza z okresu Młodej Polski – Wojciecha Weissa, piosenkarki, tancerki i aktorki – Hanki Ordonówny, Jana Bułhaka określanego „ojcem polskiej fotografii” czy George’a Orwella. 21, 22 i 23 stycznia podczas Dni Domeny Publicznej Instytut Kultury Miejskiej zaprasza na trzy wydarzenia: warsztat z obsługi programu Transkribus przeznaczonego do transkrypcji dawnego pisma odręcznego, spotkanie autorskie z Łukaszem Kozakiem, autorem książki „Upiór – historia naturalna” zilustrowanej przez Aleksandrę Waliszewską oraz warsztaty dotyczące historycznej czcionki Kurrenta z Zuzanną Chróścik. 

21 stycznia, godz. 18.00 – 19.30, Transkribus. Warsztaty obsługi programu do transkrypcji tekstu odręcznego. Spotkanie online na YouTube IKM: https://youtube.com/ikm_gdansk

– Coraz więcej archiwów dostępnych jest online. Księgi, dokumenty, listy, notatki sprzed ery druku to tysiące stron zapisanych maczkiem przez ówczesnych pisarzy. Pismo odręczne jest sprawą indywidualną. Zależy od płci, wieku, osobowości, poziomu wykształcenia, języka, praktyki, stanu emocjonalnego, zdrowia… Forma rękopisu jest więc często barierą nie do pokonania dla badaczy dawnych tekstów, a przynajmniej bardzo utrudnia im pracę – mówi Karina Rojek z Instytutu Kultury Miejskiej. 

Transkribus pomaga w transkrypcji pisma odręcznego w różnych językach, m.in. paleografii łacińskiej, neografii rosyjskiej i niemieckiej (gotyk). Podczas spotkania Monika Płuciennik (kierowniczka Archiwum, Uniwersytetu Gdańskiego, prezeska gdańskiego Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich zaprezentuje wady i zalety narzędzia. Korzystanie z niego jest podobne do korzystania z tłumacza Google – jest darmowe, ale zawsze należy weryfikować otrzymane wyniki. Nie mniej – margines błędu jest na tyle mały, że śmiało można wspomóc się programem w pracy naukowej. 

22 stycznia, godz. 20.00, Upiór. Historia naturalna. O Kaszubach i pracy naukowej podczas pandemii. Rozmawiają Łukasz Kozak i Stasia Budzisz. Spotkanie online na Facebooku IKM: https://www.facebook.com/IKMgdansk/

Dysputy paryskich uczonych o polskich wampirach, Mickiewicz wychodzący z grobu, picie trupiej krwi w czasie zarazy i zupełnie nowe spojrzenie na ludowe wierzenia, w tym bogaty wątek kaszubski to tematy, o których z Łukaszem Kozakiem, autorem książki „Upiór. Historia naturalna” z ilustracjami Aleksandry Waliszewskiej, porozmawia Stasia Budzisz

Łukasz Kozak, mediewista, ekspert w dziedzinie technologii, nowych mediów i promocji dziedzictwa kulturowego, przeprowadził szeroką kwerendę w zignorowanych dotąd źródłach – od uczonych rozpraw z czasów nowożytnych, przez dokumenty sądowe, traktaty teologiczne, barokową poezję i oświeceniową publicystykę, a wreszcie materiały etnograficzne i doniesienia prasowe sięgające XX w., które pokazują, jak trwała była wiara w upiory na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej. 

Materiały obejmują również teksty łacińskie, francuskie, ukraińskie, kaszubskie, niemieckie i hebrajskie – przełożone i zebrane w źródłowym aneksie do książki. „Upiór – historia naturalna”, która powstała na podstawie ponad stu historycznych i etnograficznych przekazów. Ten obszerny wybór stanowi doskonały punkt wyjścia do dalszych badań, interpretacji i twórczych inspiracji. 

Podczas spotkania porozmawiamy z autorem o tym, jak w obliczu zamkniętych archiwów i bibliotek udało mu się zebrać wykorzystane w książce bogactwo nieznanych dotąd materiałów źródłowych i co ma z tym wspólnego domena publiczna?

23 stycznia, godz. 12.00, Pisać jak XVIII wieczny podróżnik – historyczna czcionka Kurrenta. Warsztaty kaligrafii z Zuzanną Chróścik www.scriptofolium.plSpotkanie online na YouTube IKM: https://youtube.com/ikm_gdansk

– Dziennik Nathaniela Gerlacha, który w Medialabie Gdańsk we współpracy z Biblioteką Politechniki Gdańskiej odczytujemy od wiosny 2020 roku, to nie tylko opis podróży, to wehikuł czasu! Cofa nas do umysłu ludzkiego z XVIII wieku, do tego jak podróżnik patrzył na świat i jak go opisywał. Rękopis wykonany został w sposób nam już nie znany – specjalnie przygotowanym piórkiem, maczanym w prawdopodobnie ręcznie zmieszanym medium. Podczas warsztaty kaligraficznego przyjrzyjmy się bliżej literom kreślonym zamaszystym ruchem ręki wiernego kompana podróży Nathaniela Gerlacha – Christiana Fischera – zapowiada Karina Rojek z Instytutu Kultury Miejskiej. 

Link dla osób, które chciałyby przygotować się teoretycznie: http://szukamy.org/pismo-odreczne-christiana-fischera/

Więcej informacji na temat działań Instytutu Kultury Miejskiej związanych z domeną publiczną: http://szukamy.org/.