Narodowy Spis Powszechny dokonywany jest w Polsce co dziesięć lat i odbędzie się właśnie w tym roku. Obecnie w całej Polsce poszukiwani są rachmistrzowie, którzy go przeprowadzą. W Gdańsku potrzeba aż 194 rachmistrzów. Może to właśnie ty zostaniesz jednym z nich? Swoją kandydaturę można zgłaszać mailowo, w dniach od 1 do 9 lutego.

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należą:

 • przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego z zainstalowaną aplikacją formularzową;
 • zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej;
 • przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie (np. w przypadku rezygnacji, zachorowań itp.) lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.


Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

 • mieć ukończone 18 lat,
 • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


Oferta kandydata na rachmistrza spisowego musi zawierać podstawowe informacje (dane osobowe, adres) oraz oświadczenia kandydata m.in. o korzystaniu z pełni praw obywatelskich. Formularz dostępny jest na stronie: https://www.gdansk.pl/wiadomosci/spis-powszechny-zostan-rachmistrzem-spisowym-zgloszenia-tylko-do-9-lutego,a,188757

Jak złożyć ofertę?

Kandydat na rachmistrza spisowego może składać dokumenty osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na skrzynkę e-mailową urzędu: umg@gdansk.gda.pl, platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich).

O dacie wpływu dokumentów decyduje:

 • w przypadku osobistego złożenia dokumentów do urzędu lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do urzędu,
 • w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu wskazaną w ogłoszeniu – data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail),
 • w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym),
 • w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data stempla pocztowego.

Miejsce składania ofert:

 • pocztą tradycyjną: Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk,
 • osobiście: Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, pokój 40, ZOM nr 1 Partyzantów 74, pokój 210, ZOM nr 4 ul. Wilanowska 2, punkt informacyjny,
 • pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu: umg@gdansk.gda.pl.

Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Szczegółowe informacje o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych można uzyskać na stronie internetowej oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, nr tel. (58) 52-44-500, e-mail: wso@gdansk.gda.pl.