UWAGA! WYDARZENIE ZOSTAŁO ODWOŁANE! Instytut Kultury Miejskiej i Polski Funduszu Rozwoju Portal PPK serdecznie zapraszają osoby pracujące w organizacjach pozarządowych na bezpłatne spotkanie on-line w ramach Akademii Aktywnej Społeczności: PPK dla NGO – spotkanie dla pracowników i pracowniczek. 23 marca 2021 (wtorek) 9.00-10.30 forma on-line. Zapisy odbywają się przy pomocy formularza zgłoszeniowego. Zapisy trwają do 14.03.2021 r. 

Liczba miejsc jest ograniczona do 100 osób. Potwierdzenie udziału w spotkaniu osoby zakwalifikowane otrzymają do dnia 18.03.2021 r. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy! Pierwszeństwo w rekrutacji mają osoby z województwa pomorskiego

Pracownik, pracowniczka ze szkolenia dowie się: 

  1. Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe i jakie są przyczyny wdrożenia programu?
  2. Kiedy i na jakich warunkach uczestnik, uczestniczka PPK może wypłacić środki przed 60. rokiem życia?
  3. Jakie są zasady korzystania ze środków po 60. roku życia?
  4. Jakie wyniki mają instytucje finansowe oferujące PPK?
  5. Gdzie znajdują się wzory deklaracji, które można składać pracodawcy?

O osobach prowadzących:

Alina Nieplowicz – absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Bankowość, od przeszło 20 lat związana z branżą finansową. Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach menedżerskich w centrali oraz w oddziałach korporacyjnych banków: ING Banku Śląskiego S.A., Dresdner Banku oraz Svenska Handelsbanken. W latach 2012-2019 zarządzała działem windykacji i restrukturyzacji wierzytelności hipotecznych w centrali Euro Bank S.A. 

Od czerwca 2019 pracuje na stanowisku Regionalnego Eksperta w PFR Portal PPK Sp. z o.o., gdzie prowadzi szkolenia m.in. z zakresu Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz Tarczy Finansowej. 

Maciej Sawicz – ekspert Regionalny PPK w Biurze Redakcyjnym i Szkoleń w Spółce PFR Portal PPK. Menedżer i doradca ubezpieczeniowy. Ekspert akademii szkoleniowej dla doradców finansowych. Specjalista w budowaniu systemów motywacyjnych opartych na ubezpieczeniach na życie oraz ubezpieczeniach medycznych dla klientów instytucjonalnych.

Posiada 25-letnie doświadczenie w branży ubezpieczeniowej, 15-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń produktowych i zawodowych

PFR Portal PPK sp. z o.o. jest częścią Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, w ramach której odpowiada m.in. za działalność edukacyjną oraz wdrażanie Pracowniczych Planach Kapitałowych. Spółka zarządza portalem www.mojeppk.pl – jedynym oficjalnym źródłem wiedzy o PPK. Dba o dostarczenie niezbędnych informacji o PPK pracodawcom, pracownikom oraz instytucjom finansowym. 

Spółka organizuje szkolenia i konferencje dla pracodawców oraz pracowników, pracownic, zapewniając niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie implementacji nowego programu oraz bierze udział w wydarzeniach zewnętrznych, zapewniając obsługę merytoryczną w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny, prywatny system oszczędzania dla osób zatrudnionych, realizowany przy współpracy z pracodawcami oraz państwem 

Akademia Aktywnej Społeczności to realizowany przez Instytut Kultury Miejskiej projekt wzmacniający kompetencje organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, aktywistów, aktywistek, edukatorów, edukatorek.