Instytut Kultury Miejskiej i Polski Funduszu Rozwoju Portal PPK serdecznie zapraszają osoby prowadzące organizacje pozarządowe na bezpłatne spotkanie on-line w ramach Akademii Aktywnej Społeczności: PPK dla NGO – spotkanie dla pracodawców. 16 marca 2021 (wtorek) 11.00-13.30 forma on-line. Zapisy odbywają się przy pomocy formularza zgłoszeniowego.

Zapisy trwają do 07.03.2021 r. Liczba miejsc jest ograniczona do 100 osób. Potwierdzenie udziału w spotkaniu osoby zakwalifikowane otrzymają do dnia 11.03.2021 r. Wstęp wolny, serdecznie zapraszamy. Pierwszeństwo w rekrutacji mają osoby z województwa pomorskiego.

Pracodawca ze szkolenia dowie się:

  1. czym są Pracownicze Plany Kapitałowe i jakie są powody wdrożenia programu?
  2. w jakich terminach dany podmiot zatrudniający powinien zawrzeć stosowne umowy?
  3. jakie są kolejne kroki wdrożenia PPK w podmiocie zatrudniającym?
  4. o czym pracodawca musi poinformować osoby zatrudnione i wybraną instytucję finansową?
  5. jak liczymy 3-miesięczny okres zatrudnienia, po którym można zawrzeć umowę o prowadzenie?
  6. na jakie kwestie podatkowe należy zwrócić uwagę?
  7. kiedy i na jakich warunkach osoba uczestnicząca w PPK może wypłacić środki przed 60. rokiem życia?
  8. jakie są zasady korzystania ze środków po 60. roku życia?
  9. jak  instrukcje finansowe inwestują środki w PPK?

O osobach prowadzących:

Alina Nieplowicz – absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Bankowość, od przeszło 20 lat związana z branżą finansową. Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach menedżerskich w centrali oraz w oddziałach korporacyjnych banków: ING Banku Śląskiego S.A., Dresdner Banku oraz Svenska Handelsbanken. W latach 2012-2019 zarządzała działem windykacji i restrukturyzacji wierzytelności hipotecznych w centrali Euro Bank S.A. 

Od czerwca 2019 pracuje na stanowisku Regionalnego Eksperta w PFR Portal PPK Sp. z o.o., gdzie prowadzi szkolenia m.in. z zakresu Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz Tarczy Finansowej. 

Maciej Sawicz – ekspert Regionalny PPK w Biurze Redakcyjnym i Szkoleń w Spółce PFR Portal PPK. Menedżer i doradca ubezpieczeniowy. Ekspert akademii szkoleniowej dla doradców finansowych. Specjalista w budowaniu systemów motywacyjnych opartych na ubezpieczeniach na życie oraz ubezpieczeniach medycznych dla klientów instytucjonalnych.

Posiada 25-letnie doświadczenie w branży ubezpieczeniowej, 15-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń produktowych i zawodowych

PFR Portal PPK sp. z o.o. jest częścią Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, w ramach której odpowiada m.in. za działalność edukacyjną oraz wdrażanie Pracowniczych Planach Kapitałowych. Spółka zarządza portalem www.mojeppk.pl – jedynym oficjalnym źródłem wiedzy o PPK. Dba o dostarczenie niezbędnych informacji o PPK pracodawcom, pracownikom oraz instytucjom finansowym. 

Spółka organizuje szkolenia i konferencje dla pracodawców oraz pracowników, pracownic, zapewniając niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie implementacji nowego programu oraz bierze udział w wydarzeniach zewnętrznych, zapewniając obsługę merytoryczną w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny, prywatny system oszczędzania dla osób zatrudnionych, realizowany przy współpracy z pracodawcami oraz państwem 

Akademia Aktywnej Społeczności to realizowany przez Instytut Kultury Miejskiej projekt wzmacniający kompetencje organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, aktywistów, aktywistek, edukatorów, edukatorek.