Z jakimi wyzwaniami mierzyć się będzie Gdańsk i jego mieszkańcy w perspektywie najbliższych 50 lat? Cztery scenariusze dla Gdańska Przyszłości wypracowały, w kilkumiesięcznym procesie badawczym, Instytut Kultury Miejskiej i infuture institute. 12 marca o godz. 12.00 Natalia Hatalska (infuture.institute) oraz Aleksandra Szymańska (IKM) porozmawiają o najbardziej znaczących zmianach i zjawiskach w miastach przyszłości. Spotkanie jest premierą raportu „Gdańsk Przyszłości” i odbędzie się online na Facebooku IKM Gdańsk oraz kanałach infuture.institute.  

Scenariusze przyszłości to narzędzia strategiczne wykorzystywane w wielu branżach i sektorach, również w zarządzaniu miastami. Dzięki nim lepiej rozumiemy, jak działają i zmieniają się miasta przyszłości. Pokazują, w jaki sposób możemy przygotować się na ewentualne zmiany, zwłaszcza jeśli są to zmiany nieciągłe (czyli niebędące kontynuacją zjawisk i procesów zachodzących w przeszłości), jak opracować najlepszą strategię działania i jak dojść do konsensusu w przypadku różnicy poglądów. 

Raport Gdańsk Przyszłości dostępny będzie od 12 marca na stronie www.gdanskprzyszlosci.pl

Efektem i podsumowaniem wszystkich etapów badania: wywiadów z ekspertami i ekspertkami, warsztatów kreatywnych z dziećmi ze szkoły podstawowej, Sesji Radykalnego Śnienia o Mieście oraz wiedzy eksperckiej infuture.institute są cztery scenariusze przyszłości: Społecznoczułe technium, Pogrążone megapolis, Kooperatywna homeostaza i Błękitna autonomia.  

W każdym ze scenariuszy znajdziemy jego charakterystykę i opis zmian zachodzących w danym przypadku w społeczeństwie, naturze i świecie technologii. Zawierają także sugerowane reakcje i działania, jakie można będzie podjąć w obliczu prognozowanych scenariuszy. Podpowiedzą, które obszary zmian wspierać, które obserwować, jakie hamować, a do których inspirować.  

– Naszym celem we wspólnym badaniu foresightowym jest przyjrzenie się zjawiskom globalnym, które są bardziej lub mniej nieuniknione takie jak kryzys klimatyczny, konflikty społeczne czy polityczne, łamanie praw człowieka. Przeciwdziałanie widzimy w budowaniu wspólnot, uwspólnianiu wartości, budowaniu relacji. To kluczowe wyzwanie także dla kultury, w mikroskali to działalność, którą Instytut Kultury Miejskiej prowadzi lokalnie i w skali Gdańska. Na co dzień korzystamy z analiz trendów badanych przez infuture.institute – chcieliśmy zmierzyć się z wyzwaniami przyszłości. Tak rozumiemy działanie w duchu odpowiedzialności instytucji publicznej – mówi Aleksandra Szymańska, Dyrektorka Instytutu Kultury Miejskiej. 

Uzupełnieniem scenariuszy przyszłości są karty zmiany (tzw. shift cards). To zestaw 37 kart definiujących najważniejsze zmiany, które mogą mieć wpływ na przyszłość miast. Karty ukazują etap przejścia od teraźniejszości do przyszłości. Mają uświadamiać specyfikę przemian zachodzących w miastach oraz pomóc się na nie przygotować. Przykładowa karta zmiany zawiera opis wyzwania określonego w danym scenariuszu przyszłości i skłania do refleksji nad potencjalnymi rozwiązaniami przedstawionego problemu.  

12 marca 2021 r., godz. 12.00  

Gdańsk Przyszłości. Premiera raportu i rozmowa Natalii Hatalskiej (infuture.institute) oraz Aleksandry Szymańskiej (Instytut Kultury Miejskiej)  

Wydarzenie online na Facebooku Instytutu Kultury Miejskiej oraz kanałach infuture.institute. 

Kontakt dla mediów: Instytut Kultury Miejskiej: Marta Bańka, marta.banka@ikm.gda.pl, tel. 784 594 003  infuture.institute: Olga Jankowska, olga.jankowska@infuture.institute, tel. 503 461 618