Szkolenia dla osób działających w sektorze edukacji i kultury w województwie pomorskim, konkurs na działania skierowane do lokalnych społeczności i wspierające rozmowy dla animatorów i animatorek kultury – to elementy programu „Bardzo Młoda Kultura 2021 – Pomorskie”, którego Instytut Kultury Miejskiej jest lokalnym operatorem. Składanie wniosków trwa do 26 kwietnia. Szczegóły na temat udziału w konkursie znajdują się na stronie: http://www.sieckultury.pl/

W 2020 roku, z powodu pandemii, projekty wyłonione w konkursie „Bardzo Młoda Kultura” w województwie pomorskim, zostały dostosowane do obostrzeń i zrealizowane w formie online lub hybrydowej. Powstały wideo-rozmowy o rycerskości (Bractwo Rycerzy Ziemi Sztumskiej), odbyły się warsztaty artystyczne „Jestem kolorem” dla dzieci i młodzieży z Ośrodka Wychowawczo-opiekuńczego w Gdańsku „Dom nad Jasieniem”, działał Dom Filmowy pełen wartościowych filmów i rozmów #ZostańwDomuFilmowym, uczestnicy z Nowego Dworu Gdańskiego stworzyli interaktywną grę, mieszkańcy Debrzna stworzyli online piosenkę, młodzież ze Słupska wzięła udział w warsztatach psychologicznych, a mieszkańcy Lisewca, Pręgowa, Buszkowa i Czapielska i Babich Dołów stworzyli z Kamilą Chomicz film dokumentalny opowiadający o ziemi w ich okolicy. 

Głównym celem „Bardzo Młodej Kultury” jest wzmocnienie roli edukacji kulturowej w województwie pomorskim poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury. Realizacja działań w edycji 2021 zakłada współpracę sfer kultury i oświaty, uwzględniające obowiązujące ograniczenia i obostrzenia ogłaszane przez władze RP, a ich efekty zostaną zaprezentowane on-line. 

W ramach konkursu wybrane zostaną działania najwyżej punktowane w dwóch kategoriach: początkujących i doświadczonych realizatorów. Działania wybrane do realizacji otrzymają wsparcie finansowe w wysokości od 1 000 zł do 12 000 zł. 

Warunkiem składania aplikacji w konkursie „Bardzo Młoda Kultura 2021 – Pomorskie” jest uczestnictwo w szkoleniach obligatoryjnych, które odbyły się w edycjach 2019-2020 lub wzięcie udziału w tegorocznych warsztatach z tworzenia i realizacji projektów (22-25 marca), konsultacji wniosków (26 marca) i metod włączających w pracy z dziećmi i młodzieżą (27 marca). 

Szczegółowe informacje o procedurze konkursowej zostaną przekazane na dwóch spotkaniach informacyjnych online: 15 i 16 marca w godz. 17.00 – 18.30. Rejestracja na spotkania: https://forms.gle/cNf9X7arBmQtum1c9

Konkursowe pomysły na działania z zakresu edukacji kulturowej muszą być złożone przez minimum dwóch partnerów: jednego z sektora edukacji i jednego z sektora kultury, którzy wspólnie będą realizować projekt. Wnioski należy składać do dnia 26 kwietnia 2021 r. do godz. 17:00, mailowo na adres: monika.leszczynska@ikm.gda.pl. Szczegółowe informacje, regulamin i wzór wniosku znajdują się na: http://sieckultury.pl/. 

Instytut Kultury Miejskiej otrzymał z Narodowego Centrum Kultury środki na kolejne trzy lata (2019-2021) sieciowania edukacji i kultury w Gdańsku i regionie. Działania projektu IKM Sieć Kultury są kontynuowane w ramach programu NCK Bardzo Młoda Kultura.