Czym jest planowanie kulturowe? Jak korzystać z narzędziownika, który gromadzi dobre praktyki działań kulturalnych i partycypacyjnych na rzecz kształtowania lepszej przestrzeni miast krajów rejonu Morza Bałtyckiego? O dobrych praktykach i przykładach opowie 26 marca, podczas spotkania organizowanego na platformie ZOOM, Natalia Brylowska – kierowniczka Działu Badań i Rozwoju w IKM. Obowiązują zapisy: http://bit.ly/rejestracja_planowaniekulturowe

Spotkanie poświęcone jest prezentacji wyników projektu Interreg: UrbCulturalPlanning, w tym przedstawione zostaną:

  • Narzędziownik planowania kulturowego, który gromadzi dobre praktyki działań kulturalnych i partycypacyjnych na rzecz kształtowania lepszej przestrzeni miast krajów rejonu Morza Bałtyckiego. Dostępny jest na stronie: https://urbantoolkit.eu/.
  • Przewodnik po planowaniu kulturowym, który jest zbiorem wskazówek mających wspierać tworzenie lokalnych strategii związanych z planowaniem kulturowym. 

Wydarzenie będzie też okazją do wymiany naszych lokalnych doświadczeń w obszarze działań rewitalizacyjnych oraz innych, związanych z kształtowaniem ładu przestrzennego. W tym celu w trakcie spotkania wykorzystamy narzędzie Mural (zapewniające interaktywną formę spotkania) do prezentacji Państwa projektów.

Planowanie kulturowe jest uzupełnieniem dla tradycyjnej formy planowania rozwoju, która
w głównej mierze polega na podejmowaniu odgórnych i długofalowych decyzji w obszarze
infrastruktury, pomijając często rolę lokalnej kultury i społeczności.

Na spotkanie zapraszają: Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot wraz z Nadbałtyckim Centrum Kultury, Instytutem Kultury Miejskiej, Samorządem Województwa Pomorskiego oraz Towarzystwem Urbanistów Polskich. Kierowane jest do przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych i instytucji kultury działających w obszarze kultury i rewitalizacji.


Spotkanie dotyczące planowania kulturowego,
Prowadzenie: Natalia Brylowska, Instytut Kultury Miejskiej
26 marca, godz. 10.00 – 12.30, ZOOM
Obowiązuje rejestracja: http://bit.ly/rejestracja_planowaniekulturowe.

UrbCulturalPlanning to międzynarodowy projekt poświęcony planowaniu kulturowemu w miastach. Uczestniczy w nim 14 partnerów i 36 organizacji stowarzyszonych z 7 państw nadbałtyckich. W Gdańsku i regionie w działanie UrbCulturalPlanning zaangażowany jest Instytut Kultury Miejskiej, Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Nadbałtyckie Centrum Kultury. Podmioty te wspólnie wypracują metody partycypacyjnego planowania przestrzennego z wykorzystaniem narzędzi kulturowych i artystycznych.

Więcej informacji o projekcie https://urbcultural.eu/.