Kim byli mieszkańcy Gdańska z przełomu XIX i XX wieku? Skąd przybyli, co ich tu sprowadziło i jakie miejsca odwiedzali podczas wyjazdów? Jak często się przeprowadzali i w jakim wieku zawierali małżeństwa? Odpowiedzi na te pytania można znaleźć w kartotece mieszkańców miasta przechowywanej w zasobach Archiwum Państwowego w Gdańsku. Warsztaty online o tym, jak rozszyfrowywać zawarte w niej rękopisy i jak odczytywać zamieszczone w nich dane poprowadzi 8 kwietnia dr Monika Płuciennik, dyrektorka Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego. 

Kartoteka mieszkańców miasta zawiera dane o osobach zamieszkujących na stałe lub przebywających czasowo w Gdańsku od lat 40. XIX wieku do I wojny światowej. Jest ważnym źródłem dla genealogów, historyków, przewodników, socjologów oraz wszystkich innych osób interesujących się dziejami miasta i jego mieszkańców. Obok rodowitych gdańszczan możemy w niej spotkać ludność z terenów Żuław, Kaszub i Kociewia, uczącą się zawodu lub poszukującą zatrudnienia w Gdańsku, a także kupców, żeglarzy, wojskowych i artystów przybywających tu z różnych części Europy. 

– Na kartach dotyczących pojedynczych osób, jak i całych rodzin, wpisano ich nazwiska i imiona, wykonywane zawody, daty i miejsca urodzenia, kolejne adresy zamieszkania, a często też dodatkowe informacje o dacie i miejscu zawarcia związku małżeńskiego, zgonach, odbywaniu służby wojskowej oraz czasie i miejscu pobytu w trakcie dłuższego wyjazdu z miasta. Z tego właśnie powodu kartoteka jest bezcennym źródłem informacji o osobach zamieszkujących XIX-wieczny Gdańsk! Każdy z nas może z niej korzystać, ponieważ jest dostępna w Internecie, w domenie publicznej na szukajwarchiwach.pl – mówi Karina Rojek z Instytutu Kultury Miejskiej. 

Kartoteka meldunkowa mieszkańców Gdańska – bezcenne źródło informacji o osobach zamieszkujących XIX-wieczny Gdańsk. Warsztaty Medialabu Gdańsk, 8 kwietnia, godz. 18.00. ­­

Spotkanie jest bezpłatne, obowiązują zapisy: https://instytutkulturymiejskiej.clickmeeting.com/342225494/register. Liczba miejsc ograniczona. 

Monika Płuciennik – doktor nauk historycznych. Do lutego 2019 roku pracowała jako kustosz w oddziale akt dawnych Archiwum Państwowego w Gdańsku. ObecniwDyrektorka Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego. Prezeska gdańskiego Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Pasjonatka genealogii, archiwistyki i muzyki dawnej.