Pandemia COVID-19 trwa już ponad rok, a jej skutki odczuwalne są w każdym aspekcie naszego życia. Jaki jest jej wpływ na sektor kultury? Jak przeciwdziałać podobnym kryzysom w przyszłości? Odpowiedzi na te pytanie chce znaleźć „Koalicja miast dla kultury”, która rusza z projektem „Badanie kryzysu i zmian w kulturze w czasie pandemii COVID-19, czyli kondycja kultury miejskiej w Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu, na przestrzeni lat 2020-2021”.

Celem prowadzonego przez firmę Public Profits badania jest uchwycenie skutków pandemii Covid-19 w sektorze kultury, a co za tym idzie zebranie informacji mogących służyć tworzeniu rozwiązań uodparniających ją na podobne kryzysy w przyszłości. Jednym z pierwszych etapów projektu jest ankieta skierowana do pracowników prywatnych i publicznych instytucji kultury, w tym organizacji pozarządowych działających w sferze kultury w siedmiu polskich miastach: w Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu.

Zbadajmy się!

Jeśli pracujesz w takiej organizacji i chcesz mieć wpływ na rezultaty badania, to zapraszamy do wypełnienia ankiety! Bardzo prosimy o wypełnienie kwestionariusza zgodnie z Twoją wiedzą na temat funkcjonowania instytucji lub organizacji w ostatnim czasie. Gwarantujemy pełną anonimowość. Informacje będą wykorzystywane wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień.

Ankieta dostępna jest TUTAJ https://kulturainstytucje.webankieta.pl/

Do wypełnienia kwestionariusza zaproszone są osoby pracujące w instytucjach z siedmiu wskazanych wcześniej miast, w tym:

  • instytucjach artystycznych: teatrach, filharmoniach, operach, operetkach, orkiestrach symfonicznych i kameralnych, zespołach pieśni i tańca oraz zespołach chóralnych, itd.
  • tzw. innych instytucjach kultury: kinach, muzeach, bibliotekach, centrach, domach i świetlicach kultury, ogniskach artystycznych, galeriach sztuki oraz ośrodkach badań i dokumentacji, domach aukcyjnych, redakcjach pism poświęconych kulturze.
  • hybrydowych instytucjach kultury: klubokawiarniach; labach i space’ach; portalach, galeriach i stronach internetowych prowadzących stałą działalność kulturalną, kolektywach i spółdzielniach zajmujących się działalnością kulturalną, firmach produkujących dobra kultury i organizujących działalność kulturalną; cyklicznie realizowanych festiwalach; squatach i galeriach „napowietrznych”, kolektywach edukatorów i animatorów kultury, itd.

Badanie jest realizowane w ramach sieci Koalicja Miast dla Kultury wspólnie przez instytucje Strefa Kultury WrocławInstytut Kultury Miejskiej w GdańskuSzczecińska Agencja ArtystycznaStaromiejski Dom Kultury w WarszawieŁódzkie Centrum WydarzeńCentrum Kultury w Lublinie oraz Krakowskie Biuro Festiwalowe oraz sfinansowane jest przez Urząd Miejski Wrocławia, Urząd Miejski w Gdańsku, Gminę Miasto Szczecin, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Urząd Miasta Łodzi, Urząd Miasta Lublin oraz Urząd Miasta Krakowa.