Instytut Kultury Miejskiej zaprasza do wspólnego namysłu i dyskusji na temat migracji do i życiu zagranicznych artystów i artystek w Polsce: dopasowaniu, dominacji, zmieniających się i hybrydowych tożsamościach. Przyczyną do spotkania jest wydanie ZA*ZINu, którego głównym celem jest uwidocznienie w Polsce zagranicznych artystów i artystek pochodzących z różnych krajów. Rozmawiają: ZA*Grupa – Yuriy Biley, Yulia Krivich, Vera Zalutskaya, prowadzenie: Marta Siciarek, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Wydarzenie online na Facebooku IKM, 6 maja godz. 18.00

Tematy, które zostaną poruszone podczas dyskusji to m.in.: widzialność/niewidzialność zagranicznych artystów i artystek w Polskim polu sztuki, postrzeganie własnej tożsamości i przynależności do kontekstu krajów pochodzenia/zamieszkania, doświadczeniu migracji i pracy w polskim polu sztuki. 

– Imigracja do Polski przybiera osiedleńczy charakter, społeczności imigranckie stają się coraz bardziej zróżnicowane i jednocześnie poszukujące przestrzeni do wyrażenia swoich obserwacji na temat życia w Polsce. Artyści i artystki – imigranci – tworzą w Polsce sztukę, często krytyczną wobec ich zmarginalizowanego usytuowania w polskim społeczeństwie: niemożności udziału w wyborach czy stygmatyzującego języka. Podejmują pytania o kwestie (auto)reprezentacji artystów/artystek i kuratorów/kuratorek imigranckich w szeroko rozumianym sektorze kultury i sztuki czy roli instytucji kultury w procesach integracji: czy instytucje jedynie „pokazują różnorodność” czy stopniowo same stają się różnorodne? Czy artyści w Polsce muszą się zasymilować by być częścią „rynku sztuki”, czy też jesteśmy w stanie budować społeczeństwo integracji – i w jaki sposób? – mówi Marta Siciarek z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. 

Doświadczenie migracji pracowników/pracowniczek kultury. Rozmowa z ZA*Grupą
Data: 6 maja, godz. 18.00. Wydarzenie online na Facebooku IKM: https://www.facebook.com/events/213830750167573/

Rozmawiają: ZA*Grupa – Yuriy Biley, Yulia Krivich, Vera Zalutskaya, prowadzenie: Marta Siciarek, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Organizator: Instytut Kultury Miejskiej
Partnerzy: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Obszar Metropolitalny Gdańsk – Sopot – Gdynia. 

ZA*ZIN to publikacja, poświęcona zagranicznym artystkom i artystom mieszkającym w Polsce. Jest to pierwszy projekt, organizowany przez ZA*Grupę, której główny cel – to uwidocznienie zagranicznych artystów i artystek pochodzących z różnych krajów. Za temat danej publikacji wybrane zostało wspólne doświadczenie migracji i asymilacji w Polsce. Zin jest formą rozeznania się, uważnego „zbadania terenu”, bez wprowadzania mocnych i jednoznacznych założeń i określeń. Jest on wynikiem zorganizowanego przez ZA*Grupę open callu, podczas którego wpłynęło do nich około 70 zgłoszeń. Na podstawie danych, zebranych ze wszystkich aplikacji, została wstępnie zmapowana grupa zagranicznych artystek i artystów, informacje na ich temat są przedstawione w formie wykresów. Publikacja zawiera także 10 wybranych prac artystycznych. W wywiadzie, który przeprowadziła z ZA*Grupą Joanna Warsza omówione zostały własne doświadczenia autorów/-ek, związane z życiem i pracą zawodową w Polsce. Wydawcą ZA*ZINu jest Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku.