Planowanie kulturowe ma pomóc w znalezieniu odpowiedzi na wyzwania stojące przed współczesnymi miastami i wzmocnić ich rozwój przez wykorzystanie potencjału, który tkwi we współpracy mieszkańców dzielnic z artystami, animatorami kultury, urbanistami i planistami. 21 maja odbędzie się, w wersji online, UrbanLab Visaginas (Litwa). Instytut Kultury Miejskiej zaprasza na wydarzenie jako partner projektu UrbCulturalPlanning. 

Praktycy, liderzy społeczności, artyści i badacze będą wymieniać się wiedzą o tym, jak podtrzymywać poczucie wspólnoty, współtworzyć tożsamość miejsca i wzmacniać kulturę partycypacyjną.

W programie:

10.30 – 13.50 Sesja plenarna

14.30 – 16.15 Sesja dyskusyjna

Rejestracja poprzez stronę: https://forms.gle/WvQdZAvuFQD1TaPJA.

Najnowsze informacje i szczegółowy program wydarzenia niebawem TUTAJ .

UrbanLab Visaginas realizowany jest w ramach międzynarodowego projektu UrbCulturalPlanning, który zakłada metodę partycypacyjnego planowania przestrzennego z wykorzystaniem narzędzi kulturowych i artystycznych w miastach. Uczestniczy w nim 14 partnerów i 36 organizacji stowarzyszonych z 7 państw nadbałtyckich. W Gdańsku i regionie w działanie UrbCulturalPlanning zaangażowany jest Instytut Kultury Miejskiej, Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Nadbałtyckie Centrum Kultury. 

Więcej informacji: https://urbcultural.eu/, https://urbantoolkit.eu/, https://www.facebook.com/urbculturalplanning/.

Powiązane projekty