Zapraszamy 31 maja 2021 o godz. 10.00 na dwugodzinny webinar prezentujący założenia projektu ADESTE+, którego głównym celem jest zwiększenie uczestnictwa w kulturze i ogniskowanie uwagi organizacji kultury na publiczności. Obowiązują zapisy na https://app.evenea.pl/event/audiencedevelopment/.

Przy projekcie ADESTE +współpracuje ze sobą 15 partnerskich instytucji z 11 miast 7 europejskich państw od ponad 2 lat. Koncepcja rozwoju publiczności (Audience Development) jest przekrojowa, rozpięta między kształtowaniem polityk kulturalnych, kwestiami praw w obszarze kultury, dostępnością i uczestnictwem. Wzrost uczestnictwa w życiu kulturalnym i artystycznym jest kluczowym wyzwaniem dla otwartego i włączającego społeczeństwa europejskiego, a rozwój publiczności zależy od gotowości i umiejętności każdej organizacji do stawiania ludzi w centrum wszystkich swoich działań. 

Jednym z kluczowych celów projektu ADESTE+ jest opracowania uniwersalnego modelu wdrażania zmian i innowacji w organizacjach kultury i artystycznych. Model ten zbiera i porządkuje wiedzę oraz doświadczenia wszystkich partnerów projektu i ma umożliwić dostęp do tych zasobów kadrze zarządzającej i praktykom. Model ten zakłada skoncentrowanie się na publiczności i dlatego został nazwany: Audience Centred Experience Desing (ACED). 

Spotkanie poprowadzą przedstawiciele organizacji partnerskich projektu m.in. z Portugalii (MAPA DAS IDEIAS) i Hiszpanii (Zaragoza Cultural https://www.adesteplus.eu/partners/zaragoza-cultural/). 

Spotkanie będzie tłumaczone na język polski (jest możliwość wzięcia udziału w języku angielskim). Dla zainteresowanych będzie możliwość kontynuacji poszerzania wiedzy w planowanej na jesień 2021 Szkole Letniej i Konferencji Europejskiej ADESTE+. Więcej informacji o projekcie ADESTE+: https://www.adesteplus.eu/ 

Partner webinaru: Instytut Kultury Miejskiej 
Bilety: https://app.evenea.pl/event/audiencedevelopment/ 
Miejsce: Zoom (link do spotkania będzie wysłany po rezerwacji biletów) 

Część 1
10:00-11:00
ADESTE+ prezentacja

 • Wprowadzenie do ADESTE+ – Kim jesteśmy?
 • Jak rozumiemy Audience Development/Rozwój Publiczności w naszej działalności
 • Dlaczego stawiamy człowieka w centrum uwagi organizacji kultury
 • Co oznacza dla nas zmiana
 • Bariery i wyzwania, z którymi się mierzymy – jak sobie z nimi radzimy?
 • Metodologia wypracowana przez zespół ADESTE+ – blueprint wdrażania zmian i innowacji w organizacji
 • Metoda ACED – Audience-Centred Experience Design – człowiek w centrum uwagi. Jak to działa? Struktura. Najważniejsze zasady
 • Przykłady i doświadczenia realizacji ACED w organizacjach – doświadczenia z Europy i z Polski

Część 2
11:00-12:00
Porozmawiajmy

 • Spotkania sieciujące w grupach, z praktykami z Polski i Europy ( w języku polskim lub angielskim)
 • Sesja Q&A. Rozmowa o wyzwaniach i potrzebach organizacji kultury w Polsce.
 • Zaproszenie do wspólnych działań podczas Konferencji Europejskiej ADESTE+ i Szkoły Letniej.