Jako organizatorzy Gdańskich Dni Sąsiadów musimy podjąć odpowiedzialną decyzję o odwołaniu tegorocznego cyklu sąsiedzkich spotkań w ramach Gdańskich Dni Sąsiadów.

– Wydarzenia skupiają jednorazowo wiele osób, są organizowane oddolnie i nie mamy wpływu na przestrzeganie środków dotyczących bezpieczeństwa – mówi Anna Urbańczyk, koordynatorka projektu z Instytutu Kultury Miejskiej.

Na dwunastą edycję Gdańskich Dni Sąsiadów z niecierpliwością czekamy do maja 2022 roku. Liczymy na udany, wspólny powrót do formuły wydarzenia i zacieśniania sąsiedzkich więzi podczas pikników we wszystkich dzielnicach. Dbajmy o swoje bezpieczeństwo i do zobaczenia!