8 września o 18.00 w Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku z okazji premiery nowego wydania książki „Stocznia” odbędzie się spotkanie autorskie z Michałem Szlagą, które poprowadzi Filip Springer. „Stocznia” jest niezwykłym przykładem sztuki, która rodzi prawdziwą zmianę, dzięki jej wydaniu wiele niewyburzonych budynków w Stoczni Gdańskiej zostało wreszcie objętych należytym nadzorem konserwatorskim. Pierwszy nakład „Stoczni” został wyczerpany w ciągu zaledwie roku. Po 8 latach książka wraca na rynek. Spotkanie będzie również transmitowane na https://www.youtube.com/user/IKMGdansk.

W 1999 roku Michał Szlaga rozpoczął pracę poświęconą Stoczni Gdańskiej, którą kontynuuje po dziś dzień. Stoczni postrzeganej jako miejsce narodzin, rozkwitu i schyłku ruchu robotniczego „Solidarność” oraz przykład niegdyś świetnie prosperującego przemysłu okrętowego, którego resztki należy dziś zachować od zapomnienia.  Na powstały przez lata projekt „Stocznia” składają się fotografie dokumentujące historię ostatnich dwóch dekad tego ikonicznego dla polskich przemian społeczno–politycznych zakładu. Część materiału zgromadzonego w trakcie tych wieloletnich działań artystyczno–dokumentacyjnych wykorzystana została w wydanej po raz pierwszy przez Fundację Karrenwall w 2013 roku autorskiej książce „Stocznia”.

Ta książka imponuje na każdym poziomie – nie tylko rozmachem i odwagą, ale też dojrzałością i wiarą autora w moc sztuki. Trudno znaleźć w historii polskiej fotografii po 1989 roku wydawnictwo tak fundamentalnie ważne. – komentuje Filip Springer, prowadzący spotkanie.

Praca artysty z jednym miejscem i potraktowanie go jak laboratorium, w którym bada kolejne obszary wiedzy przekłada się na powstawanie misternego opracowania, które pozwala na szeroką wielopoziomową analizę problemów transformacji, nie tylko w ujęciu gdańskim. Temat stał się dla Szlagi swoistą metaforą polskiej transformacji, odbywającej się pod wpływem globalnego porządku kapitalistycznego. Transformacji, której obiektem wciąż jesteśmy.

Książka „Stocznia” była jednocześnie pierwszym rzetelnym badaniem zabytkoznawczym tego terenu – poprzez jej wydanie zaangażował się politycznie w zmianę prawa. Pomysł, aby temat opracował artysta wykorzystujący do tego narzędzia sztuki, stając się działającym samodzielnie aktywistą, ograniczającym się tylko do obszaru sztuki, okazał się skuteczny. Dziś, między innymi  dzięki książce obiekty będące jej „bohaterami” znajdują się pod ochroną konserwatorską.

Pierwszy nakład Stoczni wyczerpał się w ciągu roku. W kolejnych latach nie zdołałem doprowadzić do wznowienia tej publikacji. Okres pandemii niespodziewanie umożliwił podjęcie pracy: udało się mi opracować cykl Brama, poświęcony dziedzictwu Solidarności oraz podsumowującą go książkę o tym samym tytule. Brama, choć zupełnie inna, w wielu miejscach kontynuuje wątki podjęte w Stoczni. – mówi Michał Szlaga o nowym wydaniu „Stoczni”.

Książka stała się też elementem wystawy “STOCZNIA – DOCUMENTS OF LOSS” i znajduje się już jako obiekt w zbiorach Muzeum Narodowego w Gdańsku, paryskiego Centrum Pompidou oraz Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.