Zapraszamy na wieczór muzycznych improwizacji, inspiracji i kooperacji. W sobotę 18 września w sieni Instytutu Kultury Miejskiej odbędą się trzy koncerty białoruskich i polskich muzyków – motywem przewodnim spotkania będzie improwizacja. 

Koncerty rozpocznie występ znanego już gdańskiej publiczności białoruskiego zespołu NaviBand, który tym razem wystąpi z Olem Walickim (kontrabas) i Jackiem Prościńskim (perkusja). Następnie na scenie pojawią się akordeoniści Aleksey Vorsoba i Alaksandr Porakh, których koncerty określić można jako muzyczny dialog przybierający formę swobodnej improwizacji. Na zakończenie w koncercie improwizowanym wystąpią Tomasz Gadecki (saksofon), Alaksandr Porakh (akordeon), Jacek Prościński (perkusja), Mikołaj Trzaska (saksofon), Alexey Vorsoba (akordeon), Olo Walicki (kontrabas). 

Na miejscu napoje i przekąski serwować będzie Cafe Absinthe. Po koncertach będzie można porozmawiać z muzykami i wspólnie spędzić czas. 

  • 18.00 – koncert NaviBand z gościnnym udziałem Ola Walickiego i Jacka Prościńskiego 

NaviBand to zespół założony przez parę muzyków, Artsioma Lukyanenka i Ksenyię Lukyanenka. Gatunkowo ich twórczość określa się jako indie-pop i folk-rock inspirowany białoruską muzyką i tradycją ludową. Artsiom i Ksenyia to jedni z niewielu muzyków na Białorusi, którzy używają w swojej twórczości ojczystego języka: nie jest to oczywisty wybór w kraju, gdzie od dekady funkcjonuje czarna lista artystów tworzących w języku białoruskim i wypowiadających się przeciwko prezydentowi. Duet bardzo szybko zdobył sympatię szerokiej publiczności – na ich koncertach spotykali się słuchacze o różnych poglądach politycznych, a muzyka NaviBand łączyła opozycjonistów, osoby neutralne wobec władzy, jak i tych, którzy uważali, że w przedłużającej się prezydenturze Łukaszenki nie ma nic złego. Przez 7 lat istnienia zespołu muzycy NaviBand wydali 5 albumów studyjnych oraz wielokrotnie występowali w Polsce (Halfway Festival, Basowiszcza, Jesień Bardów), Czechach, na Łotwie, Ukrainie oraz w innych europejskich krajach. 

Koncert jest zwieńczeniem muzycznej współpracy Artsioma i Ksenyi z Olem Walickim, którego zespół wybrał na swojego kuratora muzycznego podczas trwającego pół roku stypendium Gaude Polonia. NaviBand mieszkali w Gdańsku od kwietnia do września 2021 roku i spotykali się z Olem Walickim na wspólnych próbach w Oliwskim Ratuszu Kultury. Instytut Kultury Miejskiej był patronem zespołu w czasie trwania stypendium. 

„Piosenki NaviBandu są z jednej strony liryczne i delikatne, z drugiej zaś czuć w nich żywioł i witalność. Autentyczność i prostota tej muzyki jest podbita tradycją białoruskiego śpiewu. Tematyka tekstów często odnosi się do bazowych wartości w życiu człowieka – wolności, miłości, tęsknoty czy śmierci. Podczas sobotniego koncertu muzyka duetu zostanie wzmocniona barwą kontrabasu i ażurem delikatnej warstwy perkusyjnej.” 

– Olo Walicki o twórczości NaviBand
  • 19.00 – koncert Vorsoba/Porakh 

Koncert Vorsoba/Porakh to dialog dwóch muzyków przybierający formę swobodnej improwizacji. 

Aleksey Vorsoba – kompozytor, aranżer, wykonawca (instrumenty klawiszowe, akordeon), improwizator, pedagog, członek Białoruskiego Związku Działaczy Muzycznych. Dwukrotny laureat stypendium Ministra Kultury Gaude Polonia. Głównym kierunkiem jego działalności artystycznej i pedagogicznej jest zbiorowa, swobodna improwizacja. Kształcił się pod kierunkiem prof. UMFC Krzysztofa Knittla. Jest założycielem Minsk Improvisers Orchestra oraz szkoły muzyki improwizowanej. Uczestniczył m.in. w takich muzycznych projektach jak Lemkowyna Lem, PORTMONE (znani z występów m.in. na festiwalach Wschód Kultury w Lublinie, Folkowo Ostróda) ,The Khmeleva project (we współpracy z DakhaBrakhą ), Nowy+eren, Warsaw Improvisers Orchestra , #rozdilovi (prezentacja na Białorusi białorusko-litewsko-polsko-ukraińskiego projektu była uniemożliwiona przez KGB). Obecnie przebywa na wymuszonej emigracji w Polsce. 

Alaksandr Porakh – producent muzyczny, reżyser dźwięku, kompozytor i akordeonista. Urodzony w Mińsku na Białorusi. Ukończył Akademię Muzyczną im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. W 2014 r. brał udział w kursach kompozytorskich Synthetis w Radziejowicach prowadzonych m.in. przez Zygmunta Krauzego, Paula Pattersona, Chen Yi, Alessandra Solbiatiego. Obecnie pracuje w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej. Utwory Alaksandra były wykonywane w Polsce, Francji, Białorusi i Meksyku, m.in. na festiwalach Sound Screen Festival, Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Współczesnej w Krakowie (2012), a także w projektach The European Culture Project FABREC w Tuluzie i Forum Polsko-Białoruskim w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. 

  • ok. 19.30 – koncert improwizowany: Tomasz Gadecki, Alaksandr Porakh, Jacek Prościński, Mikołaj Trzaska, Alexey Vorsoba, Olo Walicki 

Zapis nazwisk białoruskich artystów jest zgodny z ich życzeniem. 

Вечар польска-беларускіх музычных імправізацый: Naviband | Варсоба/Порах | Томэк Гадэцкі | Яцэк Прасцінскі | Мікалай Тшаска | Ола Валіцкі. 18 верасня (субота), 18.00 – 21.00, вул. Długi Targ 39/40, Гданьск 

Запрашаем на вечар музычнай імправізацыі, натхнення і супрацы. У суботу, 18 верасня, у залі Гарадскога інстытута культуры адбудуцца тры канцэрты беларускіх і польскіх музыкаў – лейтматывам сустрэчы стане імправізацыя. 

Канцэрты пачнуцца з выступу беларускай групы NaviBand, якая ўжо вядомая гледачам Гданьска і гэтым разам выступіць з Олам Валіцкім (кантрабас) і Яцэкам Прасцінскім (перкусія). Пасля на сцэну выйдуць гарманісты Аляксей Варсоба і Аляксандр Порах, канцэрты якіх можна ахарактарызаваць як музычны дыялог у форме свабоднай імправізацыі. Напрыканцы імправізаваным канцэртам выступяць Томаш Гадэцкі (саксафон), Аляксандр Порах (акардэон), Яцэк Прасцінскі (перкусія), Мікалай Тшаска (саксафон), Аляксей Варсоба (акардэон), Ола Валіцкі (кантрабас). 

Напоі і закускі слухачам запрапануе Cafe Absinthe. Пасля канцэртаў вы зможаце паразмаўляць з музыкамі і правесці час разам. 

  • 18.00 – канцэрт NaviBand з гасцямі Олам Валіцкім і Яцэкам Прасцінскім 

NaviBand – гурт, заснаваны музыкамі Арцёмам Лук’яненка і Ксеніяй Лук’яненка. Іх жанр вызначаецца як індзі-поп і фолк-рок, натхнёны беларускай музыкай і народнай традыцыяй. Арцём і Ксенія – адныя з нямногіх музыкаў у Беларусі, якія выкарыстоўваюць у сваёй творчасці родную мову: гэта не відавочны выбар у краіне, дзе на працягу астатняга дзесяцігоддзя існуе чорны спіс артыстаў, якія спяваюць па-беларуску і выказваюцца супраць пануючай улады. Дуэт вельмі хутка заваяваў сімпатыю шырокай аўдыторыі – на іх канцэртах сутракаліся слухачы з рознымі палітычнымі поглядамі, а музыка NaviBand яднала апазіцыянераў, людзей, нейтральных у адносінах да ўладаў, і тых, хто верыў, што ў працяглым прэзідэнцтве Лукашэнкі няма нічога кепскага. За 7 гадоў існавання гурта музыканты выпусцілі 5 студыйных альбомаў і шмат разоў выступалі ў Польшчы (Halfway Festival, Basowiszcza, Jesień Bardów), Чэхіі, Латвіі, Украіне і іншых краінах Еўропы. 

Канцэрт стане кульмінацыяй музычнага супрацоўніцтва паміж гуртам NaviBand і Олам Валіцкім, якога пара абрала сваім музычным куратарам падчас шасцімесячнай стыпендыяльнай праграмы Gaude Polonia. Арцём і Ксенія жылі ў Гданьску з красавіка па верасень 2021 года і пазнаёміліся з Олам Валіцкім на сумесных рэпетыцыях у Аліўскай Ратушы Культуры. Гарадскі інстытут культуры быў патронам гурту падчас праграмы. 

Ола Валіцкі пра творчасць NaviBand: 

„Песні NaviBand з аднаго боку лірычныя і далікатныя, а з другога – у іх адчуваецца стыхія і жыццёвая сіла. Сапраўднасць і прастату гэтай музыкі ўзмацняе традыцыя беларускага спеву. Тэматыка тэкстаў часта спасылаецца на асноўныя каштоўнасці ў жыцці чалавека – свабоду, каханне, смутак і смерць. Падчас суботняга канцэрта музыка дуэта будзе ўзмоцнена тэмбрам кантрабаса і ажурнай пяшчотай перкусіі.” 

  • 19.00 – канцэрт Варсоба/Порах 

Канцэрт Варсоба/Порах – гэта дыялог паміж двума музыкамі ў форме свабоднай імправізацыі. 

Аляксей Варсоба – кампазітар, аранжыроўшчык, выканаўца (клавішы, акардэон), імправізатар, педагог, сябра Беларускага саюза музычных дзеячаў. Двухразовы лаўрэат стыпендыі Gaude Polonia міністра культуры Польшчы. Асноўны напрамак яго артыстычнай і педагагічнай дзейнасці – калектыўная свабодная імправізацыя. Музыка вучыўся пад кіраўніцтвам прафесара Кшыштафа Кнітэля у Музычным універсітыце імя Фрыдэрыка Шапэна. Ён заснаваў праэкт Minsk Improvisers Orchestra і Школу імправізацыйнай музыкі. Удзельнічаў у такіх музычных праектах як Lemkowyna Lem, PORTMONE (вядомыя сваімі выступамі на фестывалях Wschód Kultury ў Любліне, Folkowo Ostróda), The Khmeleva project (у супрацоўніцтве з DakhaBrakha), Nowy+eren, Warsaw Improvisers Orchestra, #rozdilovi (прэзентацыі ў Беларусі гэтага беларуска-літоўска-польска-ўкраінскага праэкту перашкодзіў КДБ). Цяпер музыка вымушаны быў эміграваць у Польшчу. 

Аляксандр Порах – музычны прадзюсар, гукарэжысёр, кампазітар і акардэаніст. Нарадзіўся ў Мінску, Беларусь. Скончыў Акадэмію музыкі Ф. Нававейскага ў Быдгашчы. У 2014 годзе ён прыняў удзел у курсах кампазіцыі Synthetis у Радзеёвіцах пад кіраўніцтвам настаўнікаў: Зыгмунта Краўзэ, Пола Патэрсана, Чэнь І, Алесандра Салб’яці. Цяпер музыка працуе ў Вялікім Тэатры – Польскай нацыянальнай оперы ў Варшаве. Творы Аляксандра гучалі ў Польшчы, Францыі, Беларусі і Мексіцы, у т.л. на фестывалі Screen & Sound Fest, Міжнародным фестывалі сучаснай музыкі ў Кракаве (2012 г.), а таксама ў The European Culture Project FABREC у Тулузе і Польска-беларускім форуме у Акадэміі музыкі імя Ф. Нававейскага ў Быдгашчы. 

  • Каля 19.30 – імправізаваны канцэрт: Томаш Гадэцкі, Аляксандр Порах, Яцэк Прасцінскі, Мікалай Тшаска, Аляксей Варсоба, Ола Валіцкі.