Rozpoczynają się konsultacje dotyczące utworzenia parku kulturowego na terenie Śródmieścia. Od 13 października do końca listopada będą odbywały się spotkania, debaty i warsztaty, podczas których wypracowywane będą zasady funkcjonowania tej przestrzeni.

Do  udziału w spotkaniach miasto zaprasza mieszkańców, aktywistów, przedsiębiorców, instytucje kultury i wszystkich zainteresowanych zmianami w Śródmieściu Gdańska.

Impulsem do cyklu debat dotyczących utworzenia Parku Kulturowego w gdańskim Śródmieściu jest chęć włączenia jak największej liczby interesariuszy, w tym mieszkańców, przedsiębiorców z tego terenu, urbanistów, konserwatorów, historyków, artystów czy instytucje kultury. Wypracowane rozwiązania mają odpowiadać w jak najszerszym zakresie potrzebom różnych grup, których interesy spotykają się na terenie Śródmieścia.

Harmonogram debat

 • I Debata –  Park Kulturowy w gdańskim Śródmieściu – wizerunek, kultura, do(wolność)
  13 października, godz. 18.00, Instytut Kultury Miejskiej, Sień
  Zapisy Evenea
  II Debata –  Park Kulturowy w gdańskim Śródmieściu – miasto mieszkańców i/czy turystów
  27 października, godz. 18.00, Instytut Kultury Miejskiej, Sień
  Zapisy Evenea
 • III Debata –  Park Kulturowy w gdańskim Śródmieściu – plany, odbudowa, ochrona
  10 listopada, godz. 18.00, Instytut Kultury Miejskiej, Sień
  Zapisy Evenea

Na każdą z debat obowiązują zapisy. Ze względu na bezpieczeństwo, limit na sali wynosi 60 osób.

Zainteresowani będą mogli również śledzić debaty w formie relacji na żywo na Gdansk.pl oraz na Facebooku

Pierwsza debata – szczegóły

Podczas pierwszego spotkania w gronie mieszkańców, urzędników, przedstawicieli organizacji turystycznych, przedsiębiorców i instytucji kultury chcemy wspólnie zastanowić się nad tym jaki wizerunek historycznego centrum Gdańska chcemy tworzyć, na ile narzędzia jakie daje formuła parku kulturowego mogą w tym pomóc. 

Spotkanie poprowadzi Jakub Knera.
Zaproszeni goście:

 • Magdalena Doksa-Tverberg – Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Kraków)
 • Barbara Frydrych – Dyrektor Biura Prezydenta ds Kultury (UMG)
 • Paweł Orłowski – Wiceprezes Zarządu MTG
 • Łukasz Wysocki – Prezes Zarządu GCB GOT
 • Szymon Wróblewski – Biuro Prezydenta Miasta Gdańska, Referat Marketingu
 • Adam Świerżewski – Prorektor ds. Współpracy i Promocji Akademii Sztuk Pięknych; właściciel kawiarni Drukarnia

Druga debata – szczegóły

W trakcie drugiego spotkania w gronie mieszkańców, urzędników, przedstawicieli organizacji turystycznych, przedsiębiorców i instytucji kultury, chcemy poruszyć tematy aktualne i trudne takie jak: kwestie wynajmu mieszkań i lokali, miejsc parkingowych, ograniczeń wjazdu, hałasu, współpracy właścicieli restauracji i mieszkańców. Czy formuła parku kulturowego może wpłynąć na miejską politykę w tych obszarach? Do rozmowy zaprosiliśmy ekspertów, którzy wskażą stosowane rozwiązania w miastach zbliżonych do Gdańska pod względem połączenia polityki ukierunkowanej na mieszkańców z politykami względem turystów i przedsiębiorców. Zapraszamy do zgłaszania uwag, obserwacji, propozycji.

Prowadzenie: Krzysztof Katka (Gazeta Wyborcza)

Goście:

Tomasz Filipowicz – Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich UMG

Piotr Libicki – Plastyk miejski w Poznaniu 

Oskar Topolewski – właściciel sieci restauracji KOS w Gdańsku

Marta Chełkowska – Dyrektor Departamentu Turystyki UMWP

prof. UG, dr hab. Mariusz Czepczyński, Zakład Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Gdański, Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Mirosława Stanulewicz – Zarządca w Attyce (Zarządzanie nieruchomościami Attyka)