Akademia Gdańska jest projektem dotyczącym historii Gdańska w szerokim jej rozumieniu. Poszczególne edycje zamykały się w hasłach m.in.: Gdańsk nad wodą- woda w Gdańsku; Gdańsk w filmie, fotografii i literaturze; Gdańsk- miasto, którego nie ma; Znani, zapomniani. Atelier postaci Gdańska. Projekt realizowany jest przez Instytut Kultury Miejskiej od dziewięciu lat.

Hasłem 9. edycji Akademii Gdańska jest TRANSKRYPCJA. Transkrypcja pochodzi od łacińskiego słowa transcriptio i dosłownie oznacza przepisywanie. Transkrypcja zachodzi w wielu procesach: biologicznym, muzycznym, filmowym czy językowym. Transkrypcja w kontekście Gdańska to procesy społeczne, historyczne i kulturowe, ale również urbanistyczne i polityczne. 

Gdańskie DNA na przestrzeni wieków było wielokrotnie przepisywane. Często pierwotne procesy, wydarzenia, działania, zjawiska były transkrybowane wobec zmieniającej się percepcji czy dystansu poznawczego. Dotyczy to zarówno rozwoju miasta w kontekście historycznym i architektonicznym oraz weryfikacji gdańskiej tożsamości, a także antropologii miejsc czy martyrologii. 

Cykl wykładów Akademia Gdańska od kilku lat przybliża mieszkańcom wyjątkowe postacie, które zapisały się w historii Gdańska, wydarzenia, miejsca, obiekty i historie, o których nie tak łatwo znaleźć informacje w mediach czy Internecie. Osoby zaproszone do prowadzenia wykładów specjalizują się w bardzo wąskich dziedzinach historii, nauki i sztuki, co sprawia, że tematyka spotkań jest oryginalna i zawsze niesie ze sobą nową wiedzę czy ciekawostki.

Daty wykładów:

  • 25 stycznia, Łukasz Bugalski, „Gdańsk zapisany na nowo – struktura urbanistyczna zespołu śródmiejskiego”
  • 22 lutego, Aneta Szyłak, „Język sztuki w Gdańsku na tle kolekcji NOMUS”
  • 22 marca, Anna Sobecka, „Obrazowanie natury w nowożytnym Gdańsku”
  • 26 kwietnia, Marcin Tymiński, „Nasze i nie nasze. Zabytki Gdańska jako element polityki historycznej”
  • 24 maja, Kuba Kowalski, „Pamiątki po Polakach z Wolnego Miasta Gdańska- wyzwanie kolekcjonerskie”
  • 28 czerwca, Sylwia Bykowska, „O kształtowaniu się społeczeństwa Gdańska po 1945 rok”
  • 20 września, Marek Adamkowicz, „Obrona Poczty Polskiej w Gdańsku.Wyobrażenia”
  • 25 października, Barbara Klassa, „Gdańsk: transkrypcja transoceaniczna”
  • 29 listopada, Monika Zawadzka, „Przepisane ściany, przepisane miasto”
  • 13 grudnia, Przemysław Ruchlewski, „Przepisywanie na siłę, organizowanie wyobrażenia…czyli co u Was w Gdańsku jest nie tak?”