Organizujemy zbiórkę książek dla osób przebywających w zamkniętych ośrodkach dla cudzoziemców w Polsce. Zbiórka jest częścią akcji “Biblioteki Bez Granic” mającej na celu utworzenie nowych i wsparcie już istniejących bibliotek w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców. Akcja prowadzona jest przez niezależne osoby aktywistyczne powiązane z Grupą Granica.

Poszukujemy:

  • książek dla dorosłych i dla dzieci w językach: kurdyjskich (kurmanji i sorani), arabskim, tureckim, dari, paszto, farsi

Interesuje nas wszelkiego rodzaju literatura (proza, teoria, poezja, komiksy, albumy, książki obrazkowe dla najmłodszych itp.), słowniki i rozmówki (np. arabsko-angielskie, arabsko-niemieckie itp.), jak również podręczniki do nauki języków (ale NIE te dedykowane osobom polskojęzycznym)

  • prostych gier, np. szachy, tryktrak / backgammon, warcaby, karty, puzzle, kostki Rubika itp.
  • czytników e-booków
  • odtwarzaczy muzyki mp3 do audiobooków i muzyki (TYLKO modele pozbawione funkcji nagrywania dźwięku, np. stare ipody)

Możecie też wpłacać pieniądze na zbiórkę, która pozwoli nam zakupić wyżej wymienione przedmioty: LINK DO ZRZUTKA.pl

W wielu ośrodkach sytuacja uchodźców jest dramatyczna. Osoby, które w Polsce chcą ubiegać się oochronę międzynarodową, miesiącami czekają w zamknięciu na decyzję jak dalej potoczy się ich los. Osadzeni nie mogą posiadać komputerów, smartfonów, ani żadnych urządzeń z opcją nagrywania. Dostęp do internetu jest limitowany, a w wielu przypadkach bardzo utrudniony.

W ośrodkach rodzinnych dzieciom brakuje podręczników i książek edukacyjnych.W męskim ośrodku dla cudzoziemców w Wędrzynie nie ma wcale przestrzeni socjalnych. Kilkaset osób mieszka w przepełnionych 15-25 osobowych celach, gdzie łóżko to jedyna przestrzeń osobista. W łóżku osoby jedzą, śpią i spędzają całe dnie. Coraz częstsze są próby samobójcze. Nudai poczucie beznadziei ma bardzo negatywny wpływ na ich zdrowie psychiczne.

Pomóżmy im wspólnie przejść przez ten czas. Stwórzmy razem Biblioteki Bez Granic!

Książki ze zbiórki trafią do ośrodków w Białej Podlaskiej, Białymstoku, Czerwonym Borze, Krośnie Odrzańskim, Kętrzynie, Lesznowoli, Przemyślu i Wędrzynie.

Bardzo prosimy o nie przekazywanie na zbiórkę materiałów o treściach rasistowskich, mizoginistycznych, homofobicznych, transfobicznych.

Books for refugees and migrants

We are collecting books for refugees and migrants in detention centres in Poland. This project is a part of Libraries Without Borders (Biblioteki bez granic), a campaign aimed at creating new and supporting existing libraries in detention centres for foreigners in Poland. This action is conducted by activists associated with Grupa Granica.

We are looking for:

  • books for both adults and children in Arabic, Kurdish (Sorani and Kurmanji), Turkish, Dari, Pashto, Farsi. We are happy to accept all kinds of literature (fiction, non-fiction, poetry, comic books, photo albums, picture books for children, etc.), dictionaries and phrasebooks (e.g. Arabic – English, Arabic – German etc.), as well as textbooks for learning languages
  • all kinds of simple board games, e.g. chess, backgammon, checkers, cards, puzzles
  • e-book readers
  • Mp3 music players for audiobooks and music (but ONLY models without sound recording, e.g. old iPods)

You can also donate money, which will allow us to buy the above-mentioned items. Follow this link to make a donation: ZRZUTKA.pl

The situation of refugees in most centres is horrible. People who want to apply for international protection in Poland wait for months for a decision on how their fate will unfold. Inmates cannot have computers, smartphones or any devices with a recording option. Internet access is limited and in many cases very difficult. In family centres, children lack textbooks and educational books.

There are no social spaces at all in the male centre for foreigners in Wędrzyn (a village located 60 kilometres east of Frankfurt on the Oder). Hundreds of people are cramped in 15-25 person cells, where their bed is the only personal space. In bed, people eat, sleep, and spend their days. Suicide attempts are becoming more and more frequent. Boredom and hopelessness have severe effects on the mental health of the people held in the detention centres.

Let’s help them get through this time. Please contribute to Libraries Without Borders!

Donated books will go to centres in Biała Podlaska, Białystok, Czerwony Bór, Krosno Odrzańskie, Kętrzyn, Lesznowola, Przemyśl and Wędrzyn.

We kindly ask you not to donate materials with racist, misogynistic, homophobic or transphobic content to the fundraiser.