Dzisiaj podpisano list intencyjny między Instytutem Kultury Miejskiej, a Forum Kraków w sprawie organizacji w Gdańsku w czerwcu 2023 roku nieKongresu Kultury.

NieKongres jest najważniejszym spotkaniem środowisk animatorów kultury w Polsce. Dotychczasowe edycje odbywały się w Warszawie, Poznaniu, Lubiążu i ostatni, w ubiegłym roku, w Lublinie. W zdarzeniu bierze udział kilkaset osób z całej Polski, praktycy i teoretycy animacji kultury działający w instytucjach, organizacjach pozarządowych, uczelniach. Kolejny nie Kongres odbędzie się w Gdańsku w czerwcu 2023 roku, głównym organizatorem będzie Instytut Kultury Miejskiej. 

NieKongresy mają swoje motywy przewodnie i specyfikę wynikającą z czasu, w którym są organizowane, miejsca i organizatora – fundamentem jest jednak rozmowa o roli animacji kultury, przyszłości zawodu animatora i bycia animatorem w szerszym kontekście społecznym. W czasie wydarzenia wykorzystywane są różne formaty – sesje plenarne, praca w grupach roboczych, warsztaty i sesje otwarte – kluczową wartością jest bezpośrednie spotkania i rozmowy. 

Program nie Kongresu będzie powstawał w 2022 roku we współpracy Forum Kraków, inicjatora nieKongresów i Instytutu Kultury Miejskiej, a także partnerów projektu, w szczególności Gdańskiego Archipelagu Kultury. 

List intencyjny do przeczytania: KLIK.