Już 11 maja o godzinie 18:00 spotkamy się w Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku ze Zbyszkiem Dymiarskim i Katarzyną Szalewską, aby porozmawiać o książce „Człowiek i miasto”.

Spotkanie poprowadzi dr. Janusz Mosakowski (pracownik UG, gedanista, tłumacz literatury niemieckiej)

Na miejscu będzie można nabyć swój własny egzemplarz książki.

O książce:
Książka Człowiek i miasto to zapis refleksji nad zmieniającą się kulturą polskich miast i odmiennymi sposobami na ich zamieszkiwanie. Z lektury dowiemy się m.in.:
-jak zmienia się narracja o gdańskiej Biskupiej Górce?
-jakie są zalety i wady rewitalizacji Dolnego Wrzeszcza?
-jakim ewolucjom podlegają dawniej okryte złą sławą dzielnice Gdańska?
-jak zmieniło się hierarchizowania gdańskich miejsc przez młodszych mieszczan?
-jak wygląda współczesna „imaginacyjna geografia” Gdańska?
czy urbanonimy mogą stać się narzędziem kreowania gdańskiej tożsamości?
-jakie miastotwórcze funkcje spełnia festiwal „Narracje”?
-jaką funkcję spełnia (nie)chciane dziedzictwo, czyli architektura socrealistyczna Gdyni i Gdańska?
-czy Łódź można nazwać „hipsterem miast”?
-czy mieszczuchy boją się wsi?

… i wiele innych rzeczy, które ciekawią wszystkich zainteresowanym zagadnieniem życia we współczesnym mieście, nie tylko w Gdańsku!

Książka ma na celu ukazanie, w jaki sposób doświadczenie ludzkie determinowane jest przez odczuwanie, obserwowanie i opisywanie przestrzeni miasta, w którym się żyje. Autorów interesują strategie zamieszkiwania urbanistycznej przestrzeni, analiza dróg prowadzących ku narracyjnemu i emocjonalnemu uczynieniu miasta miejscem własnym – poprzez nazewnictwo, zabiegi rewitalizacyjne, aktywności mieszkańców, a wreszcie poprzez sztukę, zwłaszcza zaś literaturę.

Te rozmaite metody przemiany abstrakcyjnej koncepcji urbanistycznej w mapy emocji, wyobrażeń i rzeczywistych praktyk przestrzennych znalazły odzwierciedlenie w tematyce książki. Jej pierwsza część – Przestrzenie gdańskie – dotyczy strategii zamieszkiwania Gdańska. Tytułowy „człowiek i miasto” w tym wypadku oznacza próby „wytworzenia”, opowiedzenia, analizy (ale też spojrzenia – stąd w książce umieszczone zostały miejskie fotografie, najczęściej autorstwa badaczy) po to, by sukcesem zakończyć trud zamieszkiwania. Nie bez znaczenia pozostaje to, że autorami są w dużej mierze ludzie młodzi, często nowi obywatele Trójmiasta – pozwala to usłyszeć nadal niedostatecznie akcentowany głos pokolenia, dla którego Gdańsk niekoniecznie definiowany jest przez tradycyjną mitologię (wielokulturowości, polskości vs. niemieckości, postpamięci, Solidarności itd.). Autorzy pokazują różne strategie współczesnej produkcji gdańskiej przestrzeni. Omówione zostały tak ważne dla dzisiejszej tożsamości miasta procesy gentryfikacji, rewitalizacji i poszukiwań niezużytych narracji do budowania opowieści o miejscu, zdolnych odpowiedzieć na potrzeby ponowoczesności. Teksty powstałe w odpowiedzi na doświadczenie Gdańska w większości dotyczą konkretnych jego dzielnic (Biskupia Górka, Dolny Wrzeszcz, Oliwa, Aniołki; także opisywany festiwal „Narracje” ma właśnie dzielnicowy charakter).

Oscylacja między „ja” a miastem, przestrzenią prywatną a publiczną, jednostkowym a wspólnotowym, wnętrzem mieszkania i zewnętrzem agory – to tematy łączące obie części książki, tę „gdańską”, powstałą w wyniku tyleż badań, ile uwiecznionego na fotografiach osobistego spojrzenia na miasto, i tę zatytułowaną Przestrzeń miasta – przestrzeń życia, której autorzy podejmujące zagadnienia odnoszące się już do pozagdańskich przestrzeni, analizując przemiany Łodzi czy Grudziądza, ale też sposób odzwierciedlenia doświadczenia urbanistycznego w literaturze współczesnej.

Zbyszek Dymarski − pracuje jako adiunkt w Instytucie Badań nad Kulturą na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego (UG). Jest absolwentem Politechniki Gdańskiej, Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni. Prowadzi badania z dziedziny antropologii filozoficznej, antropologii religii i antropologii miasta. Kieruje Pracownią Filozofii i Antropologii Miasta Europejskiego na UG. Jest prezesem Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teologicznego oraz zastępcą redaktora naczelnego „Karto-Teki Gdańskiej”. Opublikował: Dwugłos o złu. Ze studiów nad myślą Józefa i Tischnera i Leszka Kołakowskiego (2009), Człowiek i miasto. Gdańszczanie między starą a nową tożsamością (2017) [red. nauk.] i Człowiek i miasto. Gdańsk i inne przestrzenie (2021) [red. nauk.]. Pod jego redakcją ukazały się numery „Karto-Teki Gdańskiej” poświęcone islamowi (2018, nr 2), francuskiej myśli postsekularnej (2019, nr 2), przedwojennej filozofii polskiej (2020, nr 2) oraz człowiekowi w różnych kulturach (2021, nr 2).

Katarzyna Szalewska – pracuje jako profesorka w Zakładzie Teorii Literatury i Krytyki Artystycznej na Wydziale Filologicznym UG. Zajmuje się kulturowymi studiami miejskimi oraz animal studies. Jest autorką książek Urbanalia – miasto i jego teksty. Humanistyczne studia miejskie (2017) i Pasaż tekstowy. Czytanie miasta jako forma doświadczania przeszłości we współczesnym eseju polskim (2012). Współredagowała książki: Przekleństwo rzeczywistości. Rzecz o obsesji i fantazji (2009), Czesława Miłosza „północna strona” (2011), Nie-miejsca. Teorie spacjalne we współczesnych praktykach interpretacyjnych (2014) i Człowiek i miasto. Gdańsk i inne przestrzenie (2021). Stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członkini jury w Pomorskiej Nagrodzie Literackiej „Wiatr od Morza”.

Serdecznie zapraszamy!
Kliknij tutaj, aby dołączyć do wydarzenia na Facebooku!