Otwarty IKM to program dla mieszkańców i mieszkanek Gdańska, którzy chcą zrealizować ciekawe wydarzenie kulturalne lub społeczno-kulturalne w Instytucie Kultury Miejskiej lub przestrzeni miasta. Organizatorzy mogą liczyć na wsparcie finansowe do 3 000 zł. 26 września ruszył kolejny nabór wniosków, który trwa do 14 października. 

Program Otwarty IKM pozwala organizatorom wydarzeń kulturalnych na realizowanie pomysłów ze wsparcie finansowym, merytorycznym i technicznym instytucji. Działa od sześciu lat, a w trakcie pandemii umożliwiał także działania online. IKM zaprasza aktywnych mieszkańców do składnia propozycji na działania w sezonie jesienno-zimowym. 

W aktualnej edycji konkursu można zgłaszać wnioski z pomysłami na działania stacjonarne w siedzibie IKM (np. m.in.: warsztaty plastyczne, manualne, ekologiczne, literackie, fotograficzne, spotkania autorskie, wykłady, debaty) lub takie, gdzie część wydarzenia odbywa się w IKM, a część w przestrzeni miejskiej, np. gra terenowa, spacer fotograficzny, topograficzny, literacki. Katalog działań ma charakter otwarty, jedynym ograniczeniem są warunki przestrzeni Instytutu Kultury Miejskiej.

– Zależy nam na otwieraniu instytucji kultury i udostępnianiu naszych zasobów. Z jednej strony jako Instytut Kultury Miejskiej realizujemy nasz autorski program działań i wydarzeń, z drugiej chcemy reagować na inicjatywy i potrzeby mieszkańców – mówi Katarzyna Buczek – koordynatorka programu Otwarty IKM. – Od początku realizacji programu zasady tej współpracy są transparentne i, mam nadzieję, aktywizują nowe osoby chcące realizować z nami swoje pomysły na inicjatywy. Wartością dla organizatorów jest nasze wsparcie merytoryczne – jako zespół mamy różne kompetencje i doświadczenia, którymi chcemy się dzielić – dodaje koordynatorka.

Osoby, które chcą skonsultować swoje pomysły i dopytać o szczegóły zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego pod numerem telefonu 798 377 354 lub katarzyna.buczek@ikm.gda.pl w dniach: 26, 27 lub 30 września w godz. 11.00 -1 4.00 lub 5-13 października w godz. 15.00 – 17.00. 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 24 października na stronie otwarty.ikm.gda.pl. Tam znajduje się również regulamin konkursu oraz wzór wniosku.