W jaki sposób fantastyka może wpisywać się w lokalny koloryt? Od Neila Gaimana po Natalię Matolinets – literatura fantastyczna bardzo dobrze odnalazła się w miejskich krajobrazach łącząc tradycję z nowoczesnością, a zwyczajne – z niesamowitym. Podczas rozmowy z ukraińską pisarką Natalią Matolinets poruszymy tematykę pisania urban fantasy, jak również specyfikę tworzenia fantastyki w czasie wojny, jak również dowiemy się kilku rzeczy o najnowszych powieściach autorki oraz ich polskim wydaniu. Spotkanie z autorką poprowadzi Marta Tymińska. Rozmowę z języka ukraińskiego przetłumaczy Marta Koval. 

Natalia Matolinets, pochodząca z Lwowa pisarka fantasy, podróżniczka, miłośniczka kawy i secesyjnej architektury. Autorka popularnych, wielokrotnie nagradzanych powieści fantastycznych dla młodzieży: trylogii „Varta w grze”, „Praskie artefakty” i „Krew Budapesztu”, inspirowanej europejskimi miastami i ich legendami; zainspirowanych mitami „Hessy” i „Amaterasu Academy” oraz historycznej książki fantasty dla dorosłych „Ceramiczne serca”. Jej najnowsza książka (zaplanowane są dwa tomy) „Wszystkie Moje Klucze i Gaja” została opublikowana w 2022 roku. Laureatka wielu prestiżowych wyróżnień i nagród, w tym Debiut Roku 2018 i Najlepsza Seria Roku 2021 przyznawanych przez Barabooka. Była obecna na krótkiej liście nominacji do Konkursu BBC Dziecięca Książka Roku 2019. Jej opowiadania były publikowane w licznych antologiach i nagradzane w konkursach. Książki Natalii Matolinets mają zostać przetłumaczone na kilka języków europejskich (w tym j. polski) i wydane w 2023 roku. 

Marta Tymińska, doktor, z wykształcenia psycholożka i kulturoznawczyni. W swojej pracy naukowej skupia się przede wszystkim na grach cyfrowych i ich kulturotwórczej roli. Swoją pracę doktorską poświęciła relacji gracz-awatar. Pracuje na Uniwersytecie Gdańskim na stanowisku adiunkta. Organizatorka wydarzeń poświęconych popkulturze (Pasja Minicon w Gdyni), animatorka kultury lokalnej, członkini Stowarzyszenia Arteria oraz aktywistka równościowa. Niedawno brała udział w „Spacją się skacze”, gdzie opowiadała o społecznym wpływie gier. 

Міські пейзажі фантастики. Зустріч з Наталією Матолінець. 

26 жовтня о 18.00, Інститут міської культури. 

Мова зустрічі – українська (з перекладом на польську). 

Яким чином фантастика може вписатися у місцевий колорит? Від Ніла Ґеймана до Наталії Матолінець – літературна фантастика, поєднуючи традицію зі су-часністю, а звичайне – з неймовірним, дуже легко вписалася у міські пейзажі. На зустрічі з українською письменницею Наталією Матолінець говоритимемо про написання urban fantasy, особливості створення фантастичної літератури під час війни, а також дізнаємося про найновіші романи авторки та їх видання польською. Розмову з письменницею вестиме Марта Тимінська, з української на польську перекладатиме Марта Коваль. 

Наталія Матолінець – письменниця зі Львова, авторка фентезі, мандрівниця, любителька кави і сецесійної архітектури. Авторка популярних фантастичних романів для молоді, за які отримала численні нагороди – трилогії «Варта у Грі», «Артефакти Праги» і «Кров Будапешта», на написання якої письменницю на-дихнули європейські міста та їх легенди, міфологічного фентезі «Гессі» й «Ака-демія Аматерасу» та історичного фентезі для дорослих «Керамічні серця». На-новіша книга авторки (заплановано її як двотомник) «Всі мої Ключі і Ґайя» ви-йшла у 2022. Лауреатка багатьох престижних відзнак і нагород, у т.ч. «Дебют року» (2018) і «Найкраща серія» (2021), які присуджує «БараБука». Була в ко-роткому списку номінантів до відзнаки «Дитяча Книга Року ВВС 2019». Її опові-дання публікувалися в численних антологіях й отримували нагороди в конкур-сах. Твори Наталії Матолінець будуть перекладені декількома європейськими мовами, у т.ч. польською, й видані у 2023 році. 

Др. Марта Тимінська за освітою психолог і культурознавиця. У науковій роботі зосереджується насамперед на цифрових іграх та їх культуротворчій ролі. Свою дисертацію присвятила стосункам гравець-аватар. Працює в Ґданському університеті на посаді ад’юнкта. Організаторка подій, присвячених попкультурі («Pasja Minikon” у Ґдині), аніматорка місцевої культури, членкиня Товариства «Артерія» та громадська активістка. Недавно брала участь у «Spacją się skacze», де розповідала про вплив ігор на суспільство. 

Програма «Літературні резиденції» реалізується у співпраці з Краковом (Кра-ківське бюро фестивалів) і Варшавою (Староміський будинок культури), а та-кож Товариством «Унія Літерацька» й Товариством перекладачів літератури. Резиденція для творців з Білорусі є водночас частиною програми «Арт Резиде-нції-Білорусь», в якій з березня 2021 року співпрацює декілька десятків інститу-цій культури з усієї Польщі, серед яких є й Інститут міської культури.