Stworzone w 2018 roku przez Julitę Wójcik Ekonomiczne epitafia można zobaczyć na terenie dawnego urnowego cmentarza krematoryjnego, który znajdował się na Szubienicznej Górze we Wrzeszczu. Praca wyprodukowana przez Instytut Kultury Miejskiej jest kontynuacją projektów artystycznych Julity Wójcik podnoszących współczesne problemy ekonomiczne i nierówności społeczne. 

fot. Michał Szymończyk

– Płyty z epitafiami ekonomicznymi rozrzucone są po całym cmentarzu, niczym białe kartki, tabula rasa. Nie świecą jak billboardy, nie zwracają na siebie uwagi – przeciwnie, wtapiają się w tutejszym bluszczem porośnięty pejzaż. Wymagają od widza uważności i poszukiwania, ale też oferują satysfakcję wyłuskiwania kolejnych lastrikowych płyt i odczytywania wykutych w nich napisów – mówi Julita Wójcik o swojej pracy.

Przechodząc przez teren dawnego urnowego cmentarza krematoryjnego musimy poszukać płyt nagrobnych stworzony z białego lastryko z wyrytymi na nimi nietypowymi inskrypcjami. Odkrywamy je pomiędzy zachowanymi do dziś nagrobkami dawnych gdańszczan pochowanych na Górze Szubienicznej. „Tania praca nie zbawia” czy „Nie licz na wieczny spokój ludzkiego kapitału” to jedne z inskrypcji, które możemy odnaleźć w pracy Julity Wójcik.

MIEJSCA to projekt, w którym spotkana na drodze poszukiwań przestrzeń jest punktem wyjścia do artystycznej ingerencji, stanowiącej odpowiedź na historię i dawne funkcje odkrytej lokalizacji. Trzecia odsłona cyklu zwróciła uwagę, na działający na Szubienicznej Górze w latach 1914-1945 urnowy, bezwyznaniowy cmentarz krematoryjny. Do rozpościerającego się początkowo u podnóża Góry cmentarza, prawdopodobnie pod koniec lat 20. XX wieku, przyłączono nowy teren na zboczu oraz na szczycie wzniesienia. Do dziś zachował się jedynie fragment dawnego cmentarza.

Instytut Kultury Miejskiej wydał publikację podsumowując projekt. W wydawnictwie znalazł się wywiad z Natalią Cyrzan – pomysłodawczynią, koordynatorką i kuratorką cyklu MIEJSCA, przygotowany przez Jakuba Szczepańskiego rys historyczny opowiadający losy Szubienicznej Góry, obszerna, dotycząca pracy nad epitafiami, wypowiedź Julity Wójcik oraz teksty krytyczne autorstwa Izabeli Kopani oraz Irminy Rusickiej i Aleksego Wójtowicza. Dostępna jest bezpłatnie w siedzibie IKM. 

Wywiad z Julitą Wójcik i film z otwarcia instalacji, październik 2018: https://www.youtube.com/watch?v=iwcms6jEaf4&t=6s

www.miejsca.eu