Przekład to z jednej strony intymna konfrontacja z tekstem, z drugiej zaś sposób budowania relacji między ludźmi, kulturami i gatunkami sztuki. Do 30 listopada trwają zgłoszenia do Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska za Twórczość Translatorską im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego w dwóch kategoriach: za przekład dzieła oraz za całokształt twórczości translatorskiej. Kto zdobędzie statuetkę oraz odpowiednio: 30 000 zł oraz 50 000 zł, dowiemy się 21 kwietnia 2023 r. podczas gali towarzyszącej Gdańskim Spotkaniom Literackim „Odnalezione w tłumaczeniu”.

– Szósta edycja „Odnalezionego w tłumaczeniu”, którą przygotowujemy na kwiecień 2023 roku, to spotkania, jakie festiwalowa publiczność lubi najbardziej: rozmowy pisarza z tłumaczami czy sparring tłumaczy. Zapraszamy na edycję dramatyczną, która poświęcona będzie przekładowi literackiemu sztuk teatralnych oraz innych tekstów kultury. W programie znajdą się także nietypowe formaty spotkań i wydarzeń związanych z przekładem literackim – opowiada Ana Matusevic z Instytutu Kultury Miejskiej.

W trakcie festiwalu wręczana jest Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska za Twórczość Translatorską im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego przyznana w dwóch kategoriach: za przekład jednego dzieła oraz za całokształt twórczości. Kandydatów do nagrody za przekład pojedynczego dzieła (książki lub cyklu) opublikowanego w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 30 listopada 2022 r. oraz do nagrody za całokształt twórczości (bez ograniczeń czasowych w zakresie daty publikacji) wraz z uzasadnieniem, zgłaszać mogą wydawnictwa, instytucje kultury, szkoły wyższe, stowarzyszenia i związki twórcze, tłumacze, pisarze, krytycy literaccy czy media o charakterze literackim. 

Patron Nagrody, Tadeusz Boy-Żeleński, był przede wszystkim tłumaczem literatury – wprowadził do kanonu polskich lektur liczne dzieła przetłumaczone z języka francuskiego (m.in. Moliera, Pascala, Woltera, Diderota), a także krytykiem literackim i teatralnym, pisarzem, eseistą, ale także działaczem społecznym, z wykształcenia lekarzem, który propagował świadome macierzyństwo i edukację seksualną.

Szczegółowy regulamin znajduje się na: https://odnalezionewtlumaczeniu.pl/regulamin/

Po raz pierwszy Nagrodę za Twórczość Translatorską przyznano w 2015 r. – laureatką została wtedy Maryna Ochab, wybitna tłumaczka z języka francuskiego. W 2017 roku nagrodę przyznano już w dwóch kategoriach: za przekład jednego dzieła oraz za całokształt twórczości translatorskiej. Laureatami zostali: Piotr Paziński, który przetłumaczył z języka hebrajskiego książkę Przypowieść o skrybie i inne opowiadania Szmuela Josefa Agnona (wyd. Nisza) oraz Danuta Cirlić-Straszyńska, tłumacząca głównie literatury z obszaru krajów byłej Jugosławii, za całokształt twórczości translatorskiej. Laureaci Nagrody w roku 2019 to Małgorzata Łukasiewicz za całokształt twórczości translatorskiej z języka niemieckiego oraz Marcin Szuster za przekład z języka angielskiego powieści Ostępy nocy Djuny Barnes (wyd. Ossolineum). W 2021 roku laureatkami Nagrody zostały Anna Przedpełska-Trzeciakowska, tłumaczka literatury angielskiej i amerykańskiej (za całokształt twórczości) oraz Teresa Tyszowiecka blasK! za przekład z języka angielskiego książki „Afrykańskie korzenie UFO” Anthony’ego Josepha.

Organizatorem Gdańskich Spotkań Literackich „Odnalezione w tłumaczeniu” jest Instytut Kultury Miejskiej, instytucja kultury Miasta Gdańska.

Kontakt: ana.matusevic@ikm.gda.pl  

www.odnalezieonewtlumaczeniu.pl 

www.facebook.com/odnalezionewtlumaczeniu 

www.ikm.gda.pl