Kontynuujemy program rezydencji literackich skierowany do pisarzy i pisarek oraz tłumaczy i tłumaczek z Polski, a także autorów i autorek z Białorusi i Ukrainy. Instytut Kultury Miejskiej oraz Miasto Gdańsk goszczą w listopadzie Gabrielę Abrasowicz – doktorkę nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, badaczkę i tłumaczkę, od 2009 roku aktywną jako terapeutka (terapia neurologopedyczna, emisja i impostacja głosu dla osób zawodowo pracujących głosem). 

fot. Bartosz Bańka

Celem pracy Gabrieli podczas jej Gdańskiej Rezydencji Literackiej jest zaprezentowanie opracowań artystycznych proponowanych przez młodą dramatopisarkę Tanję Šljivar (ur. 1988 w Banja Luce,  obecnie Bośnia i Hercegowina). Jest to twórczyni interesująca się kwestiami performatywności i eksperymentami językowymi w tekstach scenicznych. Jej utwory są również ciekawe ze względu na krytyczny sposób przedstawienia zagadnień społecznych – korespondują one z aktualnymi rozważaniami dotyczącymi m.in. relacji międzyludzkich, radykalnych nierówności społecznych, wojny, uchodźstwa, kapitalizmu, biopolityki i ekologii.  

Twórczość Tanji Šljivar jest znana w Polsce w niewielkim stopniu (opublikowano zaledwie trzy jej sztuki: w antologii Obudź mnie, gdy to się skończy i w czasopiśmie „Dialog”), jednak dotychczasowe przekłady na język polski wzbudziły niewątpliwie duże zainteresowanie wśród artystów, krytyków oraz ekspertów zajmujących się literaturą, kulturą i socjologią. 

Uważam, że twórczość ta wciąż nie jest dobrze osadzona w polskiej przestrzeni kulturowej, a dorobek Šljivar wymaga pracy translatorskiej i promocji – pisze Gabriela Abrasovicz o swoich motywacjach podjęcia się przywołanego tematu. 

Gabriela swoją wiedzą podzieliła się z gdańskimi studentami podczas spotkania w poniedziałek 21 listopada na Uniwersytecie Gdańskim w Zakładzie Slawistyki i Studiów Bałkańskich w wykładzie pt. „Migracje w postjugosłowiańskiej produkcji dramatopisarskiej i teatralnej” połączonym z warsztatami z praktyki przekładu tekstu dramatycznego – na przykładzie utworu Uspavani autorstwa Mirjany Medojević i Iliji Ðurovicia. 

Gabriela Abrasovicz – doktorka nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, badaczka i tłumaczka, autorka monografii Dramat ciała, ciało w dramacie. Twórczość serbskich i chorwackich  dramatopisarek w latach 1990-2010 (Atut, Wrocław 2016) i (Trans)pozycje idei w postjugosłowiańskim dramatopisarstwie oraz teatrze (1990-2020), Perspektywa transkulturowa (WUŚ, Katowice 2021). Autorka przekładu książki Darka Lukicia Wstęp do teatru stosowanego. Do kogo należy teatr? (AST, Kraków 2021). Zajmuje się przekładem chorwackich, serbskich, bośniackich i czarnogórskich tekstów dramatycznych na język polski.  Przekłady jej autorstwa zostały opublikowane w czasopiśmie „Dialog” oraz we współredagowanych przez nią antologiach dramatu. Tłumaczyła teksty sceniczne dla Teatru im. S. Jaracza w Olsztynie, Teatru im. S. Jaracza w Łodzi, Teatru Dramatycznego w Warszawie, Nowe Teatru w Warszawie, Teatru Rozmaitości Warszawie, Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach, Szkoły Aktorska Haliny i Jana Machulskich przy PO ASSITEJ. Współpracuje jako tłumaczka oraz konsultantka z ośrodkami teatralnymi i teatrologicznymi. Tłumaczone przez nią dramaty zdobyły wyróżnienia w konkursach o zasięgu międzynarodowym (Aurora. Nagroda Dramaturgiczna Miasta Bydgoszczy 2022, EURODRAM 2021. 

Program Rezydencje Literackie realizowany jest we współpracy z Krakowem (Krakowskim Biurem Festiwalowym) i Warszawą (Staromiejskim Domem Kultury) oraz Unią Literacką i Stowarzyszeniem Tłumaczy Literatury. Rezydencja dla twórców z Białorusi jest jednocześnie częścią programu Art Rezydencje – Białoruś, w którym od marca 2021 solidarnie współpracuje kilkadziesiąt organizacji kultury w całej Polsce, w tym Instytut Kultury Miejskiej.  

Projekt finansowany z dotacji celowej Miasta Gdańska