Hasłem 9. edycji Akademii Gdańska jest Transkrypcja. Ostatni wykład w tym cyklu „Przepisywanie na siłę, organizowanie wyobrażenia, czyli co u Was w Gdańsku jest nie tak?” poprowadzi 13 grudnia o godz. 18.00 Przemysław Ruchlewski, zastępca dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności. Wstęp wolny.  

– Niemiecka Republika Gdańska – czy w Gdańsku mieszkają jeszcze Polacy? Czy Gdańsk jest antypolski i nielojalny wobec swej Ojczyzny? Cynizm polityczny spowodował, że część społeczeństwa na serio traktuje wyżej wymienione pytania. Wobec Gdańska prowadzona jest negatywna kampania propagandowa, która trwa od wielu lat. Niestety, oparta na stereotypach zaczyna działać. Jak temu zjawisku przeciwdziałać? Co możemy zrobić? – zapowiada tematykę wykładu Przemysław Ruchlewski.  

Przemysław Ruchlewski, zastępca dyrektora w Europejskim Centrum Solidarności, rektor Pomorskiej Szkoły Wyższej w Starogardzie Gdańskim, doktor z doświadczeniem dydaktycznym, autor kilkudziesięciu artykułów naukowych, redaktor naukowy prac zbiorowych, uczestnik konferencji krajowych i zagranicznych, redaktor naukowy serii wydawniczej „Biblioteka ECS”, redaktor naczelny pisma „Wolność i Solidarność”. 

Akademia Gdańska 2022, opis cyklu 

Transkrypcja pochodzi od łacińskiego słowa transcriptio i dosłownie oznacza przepisywanie. Transkrypcja zachodzi w wielu procesach: biologicznym, muzycznym, filmowym czy językowym. Transkrypcja w kontekście Gdańska to procesy społeczne, historyczne i kulturowe, ale również urbanistyczne i polityczne. Gdańskie DNA na przestrzeni wieków było wielokrotnie przepisywane. Często pierwotne procesy, wydarzenia, działania, zjawiska były transkrybowane wobec zmieniającej się percepcji czy dystansu poznawczego. Dotyczy to zarówno rozwoju miasta w kontekście historycznym i architektonicznym oraz weryfikacji gdańskiej tożsamości, a także antropologii miejsc czy martyrologii.