NieKongres jest najważniejszym spotkaniem środowisk animatorów kultury w Polsce. Co dwa lata odbywa się w innym mieście. Współorganizatorami tegorocznej edycji są Forum Kraków, Miasto Gdańsk, Insttut Kultury Miejskiej oraz Gdański Archipelag Kultury. Spotkanie odbędzie się 15-17 czerwca 2023 r. 

5 stycznia spotkaliśmy się w gronie przedstawicieli instytucji, organizacji pozarządowych oraz uczelni, aby w formie warsztatów rozpocząć pracę nad stworzeniem programu tegorocznej edycji NieKongresu. Wspólnie zastanawialiśmy się jakie największe wyzwania czekają branżę kulturalną w najbliższym czasie i jakie tematy powinny wybrzmieć w dyskursie najmocniej. 

Spotkanie otworzyli członkowie zarządu Forum Kraków, pomysłodawcy eventu, Anna Michalak-Pawłowska (Prezeska Zarządu) oraz Marek Sztark. Spotkanie prowadziła Joanna Grandzicka – z TEAL Action Learning Global. W różnorodnych grupach dyskutowaliśmy o kształcie NieKongresu w 2023 roku w obszarach: organizacyjnym, merytorycznym oraz relacji między uczestnikami. Jednymi z ważniejszych tematów i haseł, które wielokrotnie przywoływano jako konieczne do uwzględnienia przy programowaniu tegorocznej edycji były: różnorodność, dostępność, ciągłość i kontynuacja oraz zadbanie o nawiązanie relacji przed oraz podtrzymywanie ich po zakończonym wydarzeniu. 

Dotychczasowe edycje NAK odbywały się w Warszawie, Poznaniu, Lubiążu i ostatni, w ubiegłym roku, w Lublinie. W zdarzeniu bierze udział kilkaset osób z całej Polski, praktycy i teoretycy animacji kultury działający w instytucjach, organizacjach pozarządowych, uczelniach.  

Do zobaczenia na NieKongresie Animatorów Kultury!