Zapraszamy osoby chętne do realizowania różnorodnych projektów kulturalnych i artystycznych oraz wydarzeń dla i z udziałem mieszkańców, takich jak festiwale sztuki w przestrzeni publicznej, festiwale literackie, spektakle, performansy, gale, spotkania, koncerty i konferencje. Na zgłoszenia czekamy do 31 stycznia 2023 r. 

Praca w zespole Działu Produkcji wiążę się z realizacją i uczestnictwem w szeregu ciekawych wydarzeń, które na stałe zagościły w kalendarzu kulturalnym Gdańska: Festiwalu Narracje, Festiwalu Literackiego Europejski Poeta Wolności, Gdańskich Spotkań Literackich Odnalezione w tłumaczeniu czy konferencji Marketing w Kulturze.  

Do zadań producentki/producenta będzie należało: 

· realizowanie różnorodnych projektów kulturalnych i artystycznych (takich jak festiwale sztuki w przestrzeni publicznej, festiwale literackie, spektakle, performansy, gale, spotkania, koncerty i konferencje) Instytutu Kultury Miejskiej – zarówno samodzielnie, jak i w zespole Działu Produkcji i we współpracy z innymi działami IKM, 

· współtworzenie programu wydarzeń o charakterze artystycznym i animacyjnym realizowanych przez IKM, 

· współpraca z zewnętrznymi kuratorami/kuratorkami oraz artystami/artystkami, 

· współpraca z podwykonawcami w zakresie realizacji wydarzeń w tym: sprzęt, multimedia, scenografia, obsługa – w zależności od charakteru wydarzenia, 

· praca w oparciu o ustalone budżety i procedury, 

· pisanie wniosków i pozyskiwanie środków zewnętrznych. 

Wymagania:

· wykształcenie wyższe,

· doświadczenie związane z pracą w instytucji kultury, organizacji pozarządowej lub firmie o profilu kulturalno-społeczno-artystycznym,

· samodzielność.

Mile widziane:

· znajomość lokalnych i ogólnopolskich środowisk kulturalno-artystycznych,

· znajomość języka angielskiego,

· doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

Oferujemy:

· zatrudnienie na umowę o pracę początkowo na okres 3 miesięcy z opcją przedłużenia

· wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4200-4400 zł brutto w zależności od stazu pracy i doświadczenia,

· podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach i warsztatach,

· pracę w kreatywnym, profesjonalnym zespole, otwartym na pomysły i inspiracje.

Kandydatki i kandydatów na stanowisko producentki/producenta projektów prosimy o przesyłanie CV poprzez serwis Pracuj.pl lub na adres: praca@ikm.gda.pl w terminie do dnia 31 stycznia 2023 roku (w temacie wiadomości prosimy wpisać nazwę stanowiska, którego dotyczy rekrutacja). Skontaktujemy się z wybranymi kandydatkami kandydatami. Rekrutacja będzie miała trzy etapy: CV, rozmowa oraz zadanie rekrutacyjne. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

W celu spełnienia wymogów wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o załączenie do Pani/Pana aplikacji wypełnionej i podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodne z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Podanie przez Pani/Pana danych osobowych zawartych w Pani/Pana aplikacji jest dobrowolne, jednak jeżeli nie wyrazi Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez przekazanie formularza zgód, nie będziemy mogli przeprowadzić rekrutacji z Pani/Pana udziałem.