W związku z nadchodzącymi przenosinami do nowej siedziby przy Targu Rakowym 11 – Kunsztu Wodnego – poszukujemy osoby, która pokieruje naszym działem techniczno – administracyjnym i będzie menedżerem nowego obiektu dla kultury w Gdańsku. Szczegóły w ogłoszeniu poniżej:

Instytut Kultury Miejskiej – samorządowa instytucja kultury miasta Gdańska poszukuje osoby na stanowisko  Kierownik działu administracyjno – technicznego. 

Szukamy osoby, która specjalizuje się w zarządzaniu zespołami i pracownikami technicznymi oraz zespołami i sprawami administracyjnymi. 

Działalność Instytutu Kultury Miejskiej oraz przeprowadzka do nowej siedziby 

Tworzymy wydarzenia dla i z udziałem mieszkańców. Interesuje nas kultura miejska, działania w przestrzeni publicznej oraz kultura czytelnicza. Jesteśmy organizatorem festiwalu Europejski Poeta Wolności oraz Gdańskich Spotkań Literackich „Odnalezione w tłumaczeniu”. Wydajemy m.in. publikacje wokół przekładu, poezję nominowanych do Nagrody Europejski Poeta Wolności, książki o Gdańsku i tożsamości miasta. Organizujemy debaty, warsztaty oraz szkolenia. W 2023 roku planowane są przenosiny IKM do nowej siedziby – Kunsztu Wodnego – budynku o powierzchni użytkowej 3184 m2 położonego w gdańskim Śródmieściu w sąsiedztwie Forum Gdańsk, która umożliwi rozszerzenie oferty dla publiczności o wydarzenia audiowizualne, performatywne i filmowe oraz prowadzenie dodatkowej działalności gospodarczej w postaci wynajmu przestrzeni, sprzedaży książek, bistro. 

Zakres obowiązków: 

 • zarządzanie zespołem Działu techniczno – administracyjnego, 
 • kontrola i koordynacja działań z zakresu technicznej obsługi obiektu – siedziby IKM i organizowanych przez IKM wydarzeń, 
 • utrzymanie w sprawności technicznej w/w budynku i jego wyposażenia, 
 • nadzór nad negocjacjami, podpisaniem i realizacją umów zawieranych przez Dział z podmiotami zewnętrznymi, 
 • nadzór nad dokumentacją i działaniami związanymi z ochroną p.poż i bhp, 
 • określanie bieżących potrzeb utrzymania eksploatacyjnego obiektu – siedziby IKM – remonty, naprawy, konserwacja, 
 • dozór nad obsługą, serwisowaniem oraz dokumentacją urządzeń i systemów dostępnych w obiekcie – siedzibie IKM, 
 • współpraca z Urzędem Miasta Gdańska i podległymi mu jednostkami m.in. Gdańskie Nieruchomości, Biura Prezydenta ds. Kultury, ZDiZ, oraz innymi pozostałymi organizacjami zewnętrznymi w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obiektu, 
 • kontrola i zarządzanie obsługą systemu BMS w obiekcie – siedzibie IKM, 
 • przyjmowanie i załatwienie spraw interwencyjnych oraz zgłoszeń awaryjnych związanych z eksploatacją budynku i terenu przyległego, 
 • nadzór nad obsługą obiektu w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, wentylacji i klimatyzacji, SAP, CCTV, SKD, SSWiN, DSO, instalacji sanitarnych i innych w obiekcie, 
 • udział w czynnościach przygotowawczych do realizacji zadań inwestycyjno- remontowych w budynku – siedzibie IKM, 
 • opracowywanie rocznych planów utrzymania obiektu, planów inwestycyjnych oraz tworzenie sprawozdań w tym zakresie, 
 • nadzór nad prawidłowym prowadzeniem spraw w zakresie podatków i opłat od nieruchomości, 
 • zarządzanie budżetem Działu techniczno- administracyjnego z zachowaniem zasad przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych oraz wyznaczonych limitów finansowych, 
 • inne zlecone przez przełożonego polecenia w zakresie technicznej obsługi budynku– siedziby IKM. 

Wymagania: 

 • wykształcenie średnie lub wyższe techniczne, 
 • minimum 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku, 
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołami i organizowaniu pracy pracowników technicznych i administracyjnych, 
 • dobra organizacja czasu i pracy własnej i podległych pracowników. 

Mile widziane: 

 • doświadczenie pracy w instytucji publicznej, w szczególności w instytucji kultury, 
 • doświadczenie w technicznym utrzymaniu budynku, obsłudze instalacji elektrycznych, sanitarnych, wentylacyjnych, systemów BMS. 

Oferujemy: 

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (początkowo na okres 3 miesięcy oraz możliwość przedłużenia na czas dłuższy i/lub nieokreślony); możliwość pracy w trybie elastycznym (grafik pracy), 
 • Wynagrodzenie zasadnicze, w zależności od doświadczenia i kompetencji, w wysokości 6 500 – 8 500 zł brutto 
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych, udziału w szkoleniach i warsztatach, 
 • pracę w kreatywnym, profesjonalnym zespole. 

Kandydatów i kandydatki na stanowisko  Kierownik Działu administracyjno – technicznego w Instytucie Kultury Miejskiej  prosimy o przesyłanie CV na adres:  praca@ikm.gda.pl w terminie do dnia  21 lutego 2023 roku  (w temacie wiadomości prosimy wpisać nazwę stanowiska pracy, jakiego dotyczy rekrutacja). Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami i kandydatkami. Rekrutacja będzie miała dwa etapy: analiza nadesłanych CV oraz rozmowa z kandydatką/kandydatem. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. 

W celu wypełnienia wymogów wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w dokumentach rekrutacyjnych (CV) prosimy zamieścić klauzulę zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych: 

Wymagana treść klauzuli:  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Instytut Kultury Miejskiej (dalej: IKM) – samorządową instytucję kultury z siedzibą w Gdańsku, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

Opcjonalnie:  Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę – Instytut Kultury Miejskiej z siedzibą w Gdańsku moich danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych. 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych zawartych w Pana/Pani aplikacji jest dobrowolne, jednak jeżeli nie wyrazi Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie będziemy mogli przeprowadzić rekrutacji z Pana/Pani udziałem. 

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz Klauzula informacyjna RODO zamieszczone są w załączniku do niniejszego ogłoszenia. 

Klauzula informacyjna RODO

Prosimy o dostarczenie nam skanu wypełnionej klauzuli/czytelnego zdjęcia, lub o załączenie w mailu z aplikacją zdania: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z zamieszczoną w ogłoszeniu Klauzulą informacyjną RODO”