Myślisz INNaczej? Chcesz działać i wprowadzać zmiany w najbliższym otoczeniu lub całym Gdańsku?  Masz pomysły na pozytywną zmianę społeczną, ale jeszcze nie było okazji ich rozwinąć? 20 marca 2023 r. zgłoś swój pomysł do Inkubatora Innowacji Społecznych. Informacje i zgłoszenia znajdują się na stronie: https://www.forumrozwoju.org.pl/innaczej. 

Innowacje społeczne to wszelkie nowe działania społeczne, mające na celu polepszenie jakości życia osób, narodów, społeczności. Ich „nowość” może wynikać z wprowadzania unikalnych rozwiązań, ale także z faktu wdrożenia już znanego rozwiązania, występującego w nowym kontekście społecznym lub dla grupy społecznej, która do tej pory nie była zaopiekowana. 

Miasto Gdańsk poszukuje innowacji, które odpowiadają na ważne wyzwania społeczne, które szczególnie wpisywałyby się w następujące obszary tematyczne: 

● usługi społeczne,  

● przestrzeń publiczna,  

● mieszkalnictwo,  

● kultura, 

● zdrowie,  

● edukacja,  

● sport, 

● więzi sąsiedzkie,  

● działania międzypokoleniowe,  

● dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami. 

● praw człowieka 

● nowi mieszkańcy i mieszkanki Gdańska 

W tegorocznej edycji szczególnie punktowane będą inicjatywy odpowiadające na zagrożenie mieszkańców i mieszkanek Gdańska ubóstwem energetycznym.  

Program INNaczej składa się z dwóch części: inkubacyjnej i grantowej: 

Inkubator Innowacji Społecznych – to przestrzeń nauki, zdobywania doświadczeń i pracy nad zgłoszonym pomysłem. To wsparcie grona ekspertów i ekspertek przy projektowaniu i przygotowaniu do testowania zgłoszonych innowacji społecznych (warsztaty z elementami service designu, doradztwo eksperckie, spotkania sieciujące). Ta część dająca wiedzę i umiejętności dotyczące projektowania innowacji, a jednocześnie pozwlająca, jak najlepiej zaplanować pomysł na zmianę społeczną. 

Fundusz Innowacji Społecznych, w którym najlepsze z wypracowanych rozwiązań mają szansę zdobyć do 15 tysięcy złotych na przetestowanie swojego pomysłu, a także nasze wsparcie i opiekę w czasie realizacji projektu. 

Zgłoszenia do programu trwają do 20 marca 2023. Więcej informacji o programie, regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: www.forumrozwoju.org.pl/innaczej   

Organizatorem konkursu jest Miasto Gdańsk, a jego operatorem Fundacja Inicjowania Rozwoju UP Foundation.