Instytut Kaszubski, pod redakcją Miłosławy Borzyszkowskiej-Szewczyk i Marty Turskiej, wydał bogato ilustrowany przewodnik zawierający 9 tras spacerowych wytyczonych przez związanych z Gdańskiem grassoznawców. 13 kwietnia w Instytucie Kultury Miejskiej odbędzie się premiera książki w wydaniu polskim i angielskim oraz rozmowa Miłosławy Borzyszkowskiej-Szewczyk z Basilem Kerskim. Poprowadzi ją Joanna Czudec. Wstęp wolny.  

– Gdańsk Güntera Grassa jest nie tylko scenerią wydarzeń, ale i bohaterem opowieści.  Artysta stworzył literacki mit o silnej mocy oddziaływania. „Trylogią gdańską” wprowadził Miasto, Kaszuby i Pomorze do literatury światowej nie tylko jako studium przypadku zaczadzenia faszyzmem, ale także jako pogranicze i laboratorium międzykulturowych relacji – mówi Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk.  

Przewodnik zawiera 9 tras wytyczonych przez związanych z Miastem grassoznawców – Miłosławę Borzyszkowską-Szewczyk, Marion Brandt, Andrzeja Faca, Annę Kowalewską-Mróz, Mirosława Ossowskiego, Martę Turską i Martę Wróblewską. Autorzy prowadzą po miejscach mniej lub bardziej oczywistych Wrzeszcza i Oliwy, Starego i Głównego Miasta, Stoczni Gdańskiej oraz Kaszub, dzieląc się wynikami swoich badawczych pasji. Odczytują przestrzeń Miasta zarówno poprzez pryzmat dialogów powojennych pisarzy gdańskich z obrazem Gdańska Grassa, jak i „odpominań” noblisty żydowskiej przeszłości miasta, jego pamięci smaków oraz głodu. Wyruszają szlakiem fascynacji Grassa architekturą i sztuką gdańską, a także śladami realizacji artystycznych, inspirowanych twórczością artysty w przestrzeni publicznej. 

Bogato ilustrowany tom zawiera szkice proponowanych tras. Dopracowana szata graficzna (Agnieszka Szumińska, Maciej Ostoja-Lniski) sprawi, że przewodnik będzie również cenną pamiątką z Gdańska. Tym bardziej, że dostępna jest także angielskojęzyczna wersja językowa Walking with Günter Grass. A Literary Mapping of the City. Guide w tłumaczeniu Andrzeja Chodania i Paula McNamary. 

Publikacja jest wynikiem projektu badawczo-animacyjnego, zrealizowanego przez Pracownię Badań nad Narracjami Pogranicza w Uniwersytecie Gdańskim i Stowarzyszenia Güntera Grassa w Gdańsku z szeregiem partnerów, w tym z Instytutem Kultury Miejskiej w Gdańsku. 

Publikacje wydano z finansowym wsparciem Fundacji Współpracy Polsko Niemieckiej, Uniwersytetu Gdańskiego, Konsulatu Generalnego Niemiec w Gdańsku i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego/Nadbałtyckiego Centrum Kultury.  

Podczas promocji książki będzie można nabyć w promocyjnej cenie 60 zł (PL) i 80 zł (EN). 

— 

Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk – literaturoznawczyni z antropologicznym zacięciem, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, prezes Stowarzyszenia Güntera Grassa w Gdańsku. Autorka licznych publikacji dotyczących literatury i pamięci pogranicza, w tym twórczości Güntera Grassa i autobiografii żydowskich gdańszczan. Współautorka przewodników historyczno-literackich i Śladami żydowskimi po Kaszubach (2010) i Kaszubski wanożnik po Gdańsku (2018). W jednej z jej ostatnich publikacji − „Zmiennymi kluczami”. Literatura a doświadczanie. W setną rocznicę urodzin Paula Celana (2021) − zamieszczony jest jej esej o trudnej przyjaźni „pisarza z Wrzeszcza” z Paulem Celanem, autorem Fugi śmierci. 

 
Joanna Czudec, tłumaczka literatury niemieckiej, menadżerka kultury, literaturoznawczyni i niemcoznawczyni. Studiowała na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i na Katholische Universität Eichstätt w Niemczech (Bawaria). Współtworzyła program promocji literatury polskiej za granicą w krakowskim Instytucie Książki. Związana zawodowo z Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej – najpierw w Berlinie, a od 2014 w Warszawie. Prywatnie opiekunka przygarniętego ze Schroniska w Korabiewicach rudego Psa Liseła. „Nie kupuj, adoptuj!” – apeluje. Wybrane przekłady: Klaus Brinkbäumer, Afrykańska odyseja (Warszawa, 2009) – w finale Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego; Thomas Kunze, Ceausescu. Piekło na ziemi (Warszawa, 2016); Manfred Geier, Z czego śmieją się mądrzy ludzie. Historia śmiechu w filozofii (Kraków, 2007). 

Basil Kerski – menedżer kultury, redaktor, wydawca, publicysta, eseista, politolog, kurator wystaw historycznych. Dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności (ECS) w Gdańsku, redaktor naczelny dwujęzycznego Magazynu Polsko-Niemieckiego DIALOG, redaktor „Przeglądu Politycznego”. Jako autor i redaktor opublikował w języku polskim, niemieckim, angielskim i ukraińskim ponad 30 książek. Prezydent Niemiec Joachim Gauck odznaczył go Krzyżem Zasługi Orderu Zasługi Republik Federalnej. Prezydent Polski uhonorował go Złotym Krzyżem Zasługi RP, a prezydent Finlandii Krzyżem Kawalerskim Orderu Lwa Finlandii. Za budowę ECS minister kultury RP Małgorzata Ominalnowska.