Gry i zabawy sportowe, warsztaty dedykowane dzieciom w wieku przedszkolnym opartej na integracji sensorycznej, warsztaty upcyklingu form użytkowych promujące EKOinicjatyw Gdańska, warsztaty rękodzielnicze w technice ludowej (wzór kaszubski i petrikivka), literackie, fotograficzne i wiele innych znajdzie się w wiosennym programie Otwartego IKM! 

Zakończyliśmy nabór do konkursu Otwarty IKM Edycja 2023 dla dzieci i młodzieży realizowanego przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF). Do konkursu wpłynęło 28 ciekawych pomysłów na działania. Dofinansowanych zostanie 13 projektów na łączną kwotę 34.600 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące sześćset złotych) brutto. Aktywności będą realizowane od kwietnia – do czerwca. 

W ramach konkursu Otwarty IKM można było otrzymać wsparcie finansowe do 3000 zł brutto. Istniała możliwość realizacji wydarzeń w przestrzeni siedziby Instytutu Kultury Miejskiej, w siedzibie Wnioskodawcy lub Partnera a także w otwartej przestrzeni, na terenie Gdańska. 

Wiosenna edycja programu Otwarty IKM tworzy szansę na integrację nie tylko dzieci z Polski i Ukrainy, ale także daje szansę osobom dorosłym działającym w obszarze animacji kultury, które przyjechały z Ukrainy do Polski i chciałyby się podzielić się swoimi doświadczeniami poprzez projekty realizowane z lokalną społecznością. Zaproszenia na wydarzenia pojawią się wkrótce w aktualnościach w kalendarium Instytutu Kultury Miejskiej oraz na stronie: otwarty.ikm.gda.pl w językach polskim i ukraińskim. 

Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia! 

Lista projektów, dofinansowanych w ramach programu Otwarty IKM (kolejność alfabetyczna według tytułów projektów):

1. Dwukulturowe inspiracje ludowe. Wnioskodawca: Marta Zvarych i Eliza Piechnik. Kwota: 1300 zł. 

2. Dzikie wianki na głowie. Wnioskodawca: Fundacja Schronisko Dla Roślin. Kwota: 2000 zł. 

3. Gdańsk oczami dzieci i młodzieży. Czas i obraz miasta. Wnioskodawca: Fundacja Atelier Jerszow. Kwota: 3000 zł. 

4. Grajmy i dziecko rozwijajmy. Wnioskodawca: Anastasiia Osadchuk. Kwota: 2800 zł. 

5. Kalka językowa slawisty. Wnioskodawca: Grupa inicjatywna Międzykulturalni. Kwota: 2800 zł. 

6. Kwitnące drzewo życia. Ukraińska kultura, tradycje i nowoczesność. / Wnioskodawca: Iryna Sztonda. Kwota: 3000 zł./ „Квітуче дерево життя”. Українська культура, традиції і сучасність. / Ірина Штонда. 

7. Ogrodowe Merzbau. Wnioskodawca: Fundacja Artystów Kolonia Teraz. Kwota: 3000 zł. 

8. Otwartą drogą od fantastyki do realności. Wnioskodawca: Daria Balabai. Kwota: 3000 zł. 

9. Radość bycia częścią. Wnioskodawca: Dmytro Krasnyi. Kwota: 3000 zł. 

10. Rozśpiewany weekend ukraińsko-polski. / Співочий українсько-польский уікендWnioskodawca: Anny Krasiej / Анна Красій. Kwota: 2600 zł. 

11. UPCYKLING w praktyce – PUSZKOZŁOM – warsztaty tworzenia pojemników użytkowych z bezużytecznych puszek. Wnioskodawca: Katarzyna Gajdiss i Katarzyna Abramek. Kwota wsparcia: 2600 zł. 

12. Warsztaty z fotografii analogowej dla młodzieży. / Майстер-класи з аналогової фотографії для підлітків. Wnioskodawca: Bakum Tania/ Бакум Таня. Kwota: 3000 zł. 

13. Współczesny sport ukraiński. Wnioskodawca: Alla Arkhypowa. Kwota: 2500 zł. 

Відомі результати конкурсу Відкритий ІМК, проведеного за підтримки ЮНІСЕФ! 

Спортивні ігри та заходи, майстер-класи, присвячені дітям дошкільного віку на основі сенсорної інтеграції, майстер-класи з переробки, які сприяють ЕКО-ініціативам у Гданську, майстер-класи з народного мистецтва (кашубський візерунок та петриківський розпис), літературні, фотографічні події та багато іншого буде включено до весняної програми Відкритий ІМК! 

Ми завершили набір на конкурс для дітей та молоді Відкритий ІМК 2023, що проводиться за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ). На конкурс було подано 28 цікавих ідей заходів. Буде співфінансовано 13 проектів на загальну суму 34 600 злотих (прописом: тридцять чотири тисячі шістсот злотих) брутто. Заходи проводитимуться з квітня по червень. 

У рамках конкурсу Відкритий ІМК було можна отримати фінансову підтримку до 3000 злотих брутто. Була можливість організувати заходи в приміщенні місцезнаходження Інституту Міської Культури, у місцезнаходження Заявника чи Партнера, а також на відкритому просторі в Гданську. 

Весняний випуск програми Відкритий ІМК створює можливість інтегрувати не лише дітей з Польщі та України, але також дає можливість дорослим, які працюють у сфері культурної анімації, які приїхали з України до Польщі та хотіли б поділитися своїм досвідом через проекти, реалізовані спільно з місцевою громадою. Запрошення на заходи незабаром з’являться у новинах у календарі Інституту культури міста та на сайті: otwarty.ikm.gda.pl польською та українською мовами. 

Дякуємо за всі зголошення! 

Перелік проєктів, які співфінансуються за програмою Відкритий ІМК (в алфавітному порядку назв проектів):

1. Двокультурні народні натхнення. Заявники: Марта Зварич та Еліза Пєчник. Сума: 1300 злотих. 

2. Дикі вінки на голові. Заявник: Фонд «Притулок для рослин». Сума: 2000 злотих. 

3. Гданськ очима дітей та молоді. Час і образ міста. Заявник: Фундація Atelier Jerszow. Сума: 3000 злотих. 

4. Давайте грати і розвивати дитину. Заявник: Осадчук Анастасія. Сума: 2800 злотих. 

5. Мовна калька слов’яниста. Заявник: ініціативна група Міжкультурні. Сума: 2800 злотих. 

6. Квітуче дерево життя. Українська культура, традиції та сучасність. / Заявник: Ірина Штонда. Сума: 3000 злотих.  

7. Сад Мерцбау. Заявник: Фундація Artystów Kolonia Teraz. Сума: 3000 злотих. 

8. Відкрита дорога від фантазії до реальності. Заявник: Балабай Дарія. Сума: 3000 злотих. 

9. Радість бути частиною. Заявник: Красний Дмитро. Сума: 3000 злотих. 

10. Співочий українсько-польский уікенд Заявник: Анна Красій. Сума: 2600 злотих. 

11. UPCYCLING на практиці – PUSZKOZŁOM – майстер-класи зі створення побутових ємкостей з непотрібних банок. Заявники: Катажина Гайдіс та Катажина Абрамек. Сума: 2600 злотих. 

12. Майстер-класи з аналогової фотографії для підлітків. Заявник: Бакум Таня. Сума: 3000 злотих. 

13. Сучасний український спорт. Заявник: Архипова Алла. Сума: 2500 злотих.