NieKongres Animatorów i Animatorek Kultury to najważniejsze, ogólnopolskie spotkanie osób zajmujących się animacją kultury w swoich regionach. 14-16 czerwca na terenach postoczniowych w Gdańsku spotka się kilkaset animatorów i animatorek z całej Polski. NieKongres przeznaczony jest dla praktyków i praktyczek oraz teoretyków i teoretyczek animacji kultury działających w instytucjach, organizacjach pozarządowych i na uczelniach. Organizatorami NieKongresu w 2023 roku są Forum Kraków i Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku. Partnerzy to Gdański Archipelag Kultury i Fundacja RC.  

Tegorocznym motywem przewodnim NieKongresu jest kultura wrażliwa społecznie. Wrażliwa na zmiany zachodzące w społecznościach, z jakimi pracujemy, wrażliwa na pojawiające się nowe metody pracy oraz narzędzia cyfrowe, z których korzystamy.  

– Układając program kierowaliśmy się tym, aby podejmować tematy istotne dla animatorów i animatorek. Na poziomie idei i wartości – stąd wrażliwość społeczna, którą rozumiemy jako otwartość, włączanie nowych osób, równy dostęp do kultury, poszanowanie dla różnorodności kulturowej i indywidualnych stylów życia, prawa człowieka. Z drugiej strony chcemy dotknąć sfer namacalnych, które wpływają na dynamikę tworzenia się społeczności i pracy animatorów, jaką są nowe technologie i nowe media, które przenikają wszystkie sfery naszego życia. Stąd bardzo ważna rola warsztatów. No i chcemy pokazać jak bardzo różnorodny pod kątem działań społeczno-kulturowych jest Gdańsk, jak też może inspirować. Pokażemy m.in. działania programu Solidarność codziennie, Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznych, HackerSpace’u, Plonów, Fundacji Palma, Gdańskiego Archipelagu Kultury na Oruni oraz w Brzeźnie – mówi Aleksandra Szymańska, dyrektorka Instytutu Kultury Miejskiej.  

Na NieKongres zapraszamy wszystkie osoby, które chcą rozmawiać o roli animacji kultury, przyszłości zawodu animatora i byciu animatorem w szerszym kontekście społecznym. Chcemy się zebrać, poznać, porozmawiać. Planowane są dynamiczne sesje plenarne, praca w grupach roboczych, warsztaty i sesje otwarte. Odbędą się także spotkania z potencjalnymi grantodawcami w ramach NieTargów. 

Rejestracja: https://niekongres.pl

– W czasach tak wielu zmiennych od animatorki i animatora oczekuje się z jednej strony uważności i wrażliwości a z drugiej profesjonalności z XXI wieku. NieKongres dla mnie jest ważnym momentem zatrzymania, przestrzeni do rozmów i wspólnych refleksji – mówi Anna Michalak z zarządu Forum Kraków.  

– Przez ostatnie lata obserwujemy, jak ewoluuje zawód animatora, animatorki kultury. Zmiany, których doświadczamy wymagają elastyczności, czujności, wrażliwości. To między innymi te kompetencje rozwijamy w programie Edukacja do Kultury. Uczymy innych i uczymy się od innych doświadczania świata przez kulturę. Budujemy platformę systemowych rozwiązań, które pozwalają osadzić w najlepszych praktykach to, co czułe, czujne i kreatywne.  Dlatego szczególnie cieszy, że tegoroczny NieKongres Animatorów i Animatorek Kultury może odbywać się w Gdańsku – w wymianie będziemy promować dobre praktyki, szukać kierunków, tam, gdzie jest potrzeba ich nakreślenia i wzmacniać animację kulturową tak, by służyła społeczności – mówi Barbara Frydrych, dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury. 

NieKongres jest skierowany do tych, którzy szukają przestrzeni do dyskusji i refleksji na temat animacji kultury oraz chcą podjąć współpracę na rzecz jej rozwoju w Polsce. Uczestnictwo w NieKongresie jest bezpłatne, wszystkich uczestników i uczestniczki obowiązuje rejestracja, liczba miejsc jest ograniczona. Rejestracja rozpoczyna się 12 kwietnia. Zainteresowane udziałem osoby otrzymają informację zwrotną na temat uczestnictwa drogą mailową w ciągu dwóch tygodni. 

Organizatorem NieKongresu w 2023 roku są Forum Kraków i Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku. Partnerzy to Gdański Archipelag Kultury i Fundacja RC.