Zapraszamy na szósty odcinek podcastu Magdy Majchrzakowskiej i Grażyny Niemyjskiej o Oliwie. Tym razem bohaterką spotkania jest ulica Kwietna, zwana dawniej Rossengasse. Budowano tu domy dla majstrów, czeladników, pomocników, skromne, parterowe, z nisko położonymi oknami i dużymi stromymi dachami. Z wyglądu bardziej podobne do wiejskich domów, bliskich sercu ich mieszkańców. A byli to Kaszubi, Polacy, Żydzi i Niemcy. Na ulicy było gwarno, zielono. Zapraszamy do wysłuchania historii mieszkańców i mieszkanek Oliwy, którzy żyli dawniej na ulicy Kwietnej na YouTube i Spotify IKM. 

– Trzeba zauważyć, że ulica Kwietna zachowała swój niezwykły klimat do dziś. Choć już nie jest tu tak gwarno jak kiedyś, bowiem lokale użytkowe, zakłady rzemieślnicze czy sklepiki zmieniły swoją funkcję na mieszkalną. Nie ma rozlewni wód mineralnych, nie pracują młyny, ale wciąż spotkać można mnóstwo dzieci radośnie bawiących się w ogrodach i sąsiadów gawędzących przy płotach. A śpiew ptaków z pobliskiego lasu, turkot kół po bruku, zapach drewna palonego w kominkach i kwitnących latem róż sytuuje Kwietną poza biegnącym nieubłaganie czasem – opowiadają Magda Majchrzakowska i Grażyna Niemyjska.  

Posłuchaj o losach rodziny Aniołkowskich, która obejmuje kilkadziesiąt lat ich życia na YouTube i Spotify IKM. Kolejne cztery odcinki podcastu Oliwskich opowieści z fotografią w tle pojawią się na YouTube i Spotify IKM w najbliższych tygodniach. 

Zapraszamy do słuchania innych podcastów IKM – o literaturze, poezji, mieście, pracy w branży kreatywnej. Wszystkie dostępne są na Spotify IKM.