O jeden las za daleko. Nieposłuszeństwo ekologiczne w Polsce 

Podczas kwietniowego spotkania z cyklu non-fiction podejmiemy rozważanie o naturze traktowanej jako dobro wspólne. Zapraszamy 27 kwietnia o godz. 18.00 na rozmowę z Martą Jagusztyn-Krynicką i Przemysławem Czaplińskim, którą poprowadzi Joanna Wiśniowska.  

Walki ekologiczne są w istocie walkami o samostanowienie lokalnych wspólnot w kwestii kontroli nad zasobami najistotniejszymi dla ich przetrwania: czystą wodą, lasami, powietrzem i glebą. Razem z naszymi gośćmi postaramy się nakreślić projekty możliwych zmian na różnych poziomach: prawnym, społecznym, ekonomicznym. I przyjrzymy się przejawom funkcjonowania ruchu ekologicznego, który wykorzystuje potencjał gniewu i buntu – ale też nadziei, by móc wspólnie dbać o środowisko naturalne w obecnych warunkach politycznych. Przy okazji przyjrzymy się temu jak lokalne punkty oporu faktycznie powstrzymują dokonywanie szkód wobec społeczności świata i klimatu. Spróbujemy stworzyć strategie i scenariusze zaangażowania dostępne dla osób pragnących włączyć się w działalność aktywistyczną na rzecz klimatu i lokalnego dziedzictwa ekologicznego.   

Rozmowa wraz z, mamy nadzieję, żywą dyskusją odbędzie się 27 kwietnia o godz. 18.00 w siedzibie Instytutu Kultury Miejskiej przy ul. Długi Targ 39/40. 

Rozmowa tłumaczona będzie na Polski Język Migowy. 

W spotkaniu wezmą udział:  

Marta Jagusztyn-Krynicka – współzałożycielka inicjatywy Lasy i Obywatele, dokumentującej, badającej i wspierającej grupy obywatelskie, które angażują się w sprawy lasu. Badaczka, konsultantka międzynarodowych agencji rozwojowych. Pracowała m.in. w Azji Południowo-wschodniej, Chinach, Namibii i Ukrainie.  

Przemysław Czapliński – pracownik UAM, profesor zwyczajny, historyk literatury XX i XXI wieku, tłumacz; współtwórca Centrum Humanistyki Otwartej zajmującego się związkami między prawem i literaturą. Ostatnio opublikował: Poruszona mapa (2016), Literatura i jej natury. Przewodnik ekokrytyczny dla nauczycieli i uczniów szkół średnich (współautorzy: Joanna B. Bednarek, Dawid Gostyński, 2017). Redaktor tomów zbiorowych – m. in.:  Moc truchleje. Wielogłos o polskim katolicyzmie (2018), O jeden las za daleko. Demokracja, kapitalizm i nieposłuszeństwo ekologiczne w Polsce (współredaktorzy: J.B. Bednarek, D. Gostyński; 2019), Tożsamość po pogromie. Świadectwa i interpretacje Marca ’68 (wespół z Aliną Molisak, 2019); To wróci. Przeszłość i przyszłość pandemii (współred. J.B. Bednarek, 2022).  

Spotkanie poprowadzi Joanna Wiśniowska – dziennikarka związana z Gazetą Wyborczą i Wysokimi Obcasami, publikowała m.in. w Tygodniku Powszechnym i Krytyce Politycznej. Specjalizuje się w tematach związanych z kobietami w sporcie oraz klimatem i środowiskiem.