Instytut Kultury Miejskiej, miejska instytucja samorządowa w Gdańsku będąca operatorem Gdańskiego Funduszu Filmowego oraz organizatorem pokazów filmowych, debat, spotkań autorskich i festiwali, ogłasza konkurs na stanowisko kuratora/kuratorki programu filmowego IKM w nowej siedzibie, czyli w budynku Kunsztu Wodnego przy Targu Rakowym 11 w Gdańsku. Działalność filmowa (kino) będzie funkcjonować 3-4 dni w tygodniu przez cały rok. Szukamy osoby, która zajmie się programem i koordynacją działań filmowych i edukacji filmowej. Chcemy prezentować kino fabularne, dokumentalne, animację – filmy długo- i krótkometrażowe, kierowane do publiczności dorosłej i młodszej.   

ZAKRES OBOWIĄZKÓW 

 • opracowanie autorskiego programu rocznego działań o charakterze filmowym odbywających się w IKM w nowej siedzibie, czyli cykli filmowych, spotkań z twórcami i twórczyniami, prelekcji przed seansami oraz innych wydarzeń około-filmowych o charakterze autorskim uwzględniające różne grupy odbiorców, 
 • opracowywanie miesięcznych repertuarów kina IKM w budynku Kunsztu Wodnego 
 • kontakt z dystrybutorami w celu pozyskania licencji i kopii filmów, negocjowanie warunków wypożyczeń filmów;  
 • przygotowywanie dokumentów (zamówienia, umowy) związanych z działalnością kina i nadzór nad ich prawidłowym obiegiem w instytucji;  
 • raportowanie z bieżącej działalności kina do dystrybutorów, organizacji praw autorskich, PISF-u, GUS-u, innych;  
 • przygotowywanie materiałów informacyjnych na temat działalności kina i repertuaru we współpracy z działem komunikacji i promocji IKM; 
 • koordynacja działań edukacyjnych w obszarze edukacji medialnej i filmowej 
 • w przypadku posiadania odpowiednich kompetencji i chęci – prowadzenie prelekcji przed seansami; 
 • pisanie wniosków i pozyskiwanie środków zewnętrznych. 

WYMAGANIA 

 • wykształcenie wyższe, preferowane wykształcenie kierunkowe: filmoznawstwo, kulturoznawstwo; 
 • doświadczenie w planowaniu repertuaru oraz współpracy z dystrybutorami filmowymi 
 • kompetencje interpersonalne i miłość do kina 
   

OFERUJEMY 

 • dobrą atmosferę pracy w instytucji o wieloletnim doświadczeniu, realizującej wydarzenia kulturalne o wysokiej wartości merytorycznej, 
 • współtworzenie nowego, doskonale wyposażonego kina w nowej siedzibie IKM – Kunszcie Wodnym zlokalizowanego w sercu miasta (Targ Rakowy 11) 
 • możliwość doszkalania, wpływania na kształtowanie działań związanych z Gdańskim Funduszem Filmowym i Gdańską Komisją Filmową 
 • pracę w oparciu o umowę o pracę lub stałą współpracę 
 • wynagrodzenie w wysokości 4500 – 5000 zł brutto
 • przewidywany czas zatrudnienia czerwiec lub lipiec 2023 r.

WARUNKI APLIKOWANIA 

Kandydatki i kandydatów na stanowisko  kuratorki / kuratora programu filmowego prosimy o przesyłanie CV poprzez serwis Pracuj.pl lub na adres:  praca@ikm.gda.pl w terminie do dnia  7 maja 2023 roku  (w temacie wiadomości prosimy wpisać nazwę stanowiska, którego dotyczy rekrutacja). Skontaktujemy się z wybranymi kandydatkami kandydatami. Rekrutacja będzie miała trzy etapy: CV, rozmowa oraz zadanie rekrutacyjne. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. 

W celu spełnienia wymogów wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o załączenie do Pani/Pana aplikacji wypełnionej i podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodne z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). 

Wymagana treść klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Instytut Kultury Miejskiej (dalej: IKM) – samorządową instytucję kultury z siedzibą w Gdańsku, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

Opcjonalnie: Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę – Instytut Kultury Miejskiej z siedzibą w Gdańsku moich danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych. 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych zawartych w Pana/Pani aplikacji jest dobrowolne, jednak jeżeli nie wyrazi Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie będziemy mogli przeprowadzić rekrutacji z Pana/Pani udziałem. 

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz Klauzula informacyjna RODO zamieszczone są w załączniku do niniejszego ogłoszenia. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i Klauzula RODO_2023