Instytut Kultury Miejskiej – samorządowa instytucja kultury miasta Gdańska poszukuje osoby na stanowisko Specjalista/Specjalistka ds. administracji. 
Działalność Instytutu Kultury Miejskiej: 

Tworzymy wydarzenia dla i z udziałem mieszkańców. Interesuje nas kultura miejska, działania w przestrzeni publicznej oraz kultura czytelnicza. Naszym celem jest zwiększenie roli kultury w życiu miasta, angażowanie mieszkańców do jej aktywnego współtworzenia, badanie nowych zjawisk w kulturze, działania eksperymentalne, które otwierają mieszkańców na nowe formy uczestnictwa. 
IKM organizuje projekty związane z rozwojem tożsamości lokalnej (Lokalni Przewodnicy i przewodniczki, Gdańskie Miniatury, projekty herstoryczne Metropolitanka), oraz obecnością sztuki w przestrzeni publicznej (Festiwal Narracje – Instalacje i interwencje w przestrzeni publicznej, Miejsca, Sekrety). Jesteśmy organizatorem festiwalu Europejski Poeta Wolności i Gdańskich Spotkań Literackich „Odnalezione w tłumaczeniu”. W ramach działania na rzecz kadr kultury organizujemy m.in. Konferencję Marketing w Kulturze, warsztaty, szkolenia, webinary. Badamy kulturę, upowszechniamy badania (Obserwatorium Kultury). Wydajemy publikacje.  

Od jesieni 2023 Instytut Kultury Miejskiej działać będzie w nowej siedzibie – budynku Kunsztu Wodnego.  

Szukamy osoby, która specjalizuje się w zajmowaniu sprawami administracyjnymi. 

Zakres obowiązków: 

 • obsługa administracyjna działalności IKM (w tym najemców korzystających z pomieszczeń i sprzętu IKM),  
 • obsługa bieżąca najemców komercyjnych i partnerów korzystających z sal i przestrzeni w obiekcie 
 • obsługa administracyjna obiektu stacjonarnie, odczyty liczników, rozliczanie mediów, codzienne monitorowanie porządku na terenie obiektu wraz z raportowaniem i inne zadania bieżące,  
 • współpraca z firmami odpowiedzialnymi za ochronę oraz sprzątanie obiektu 
 • współpraca z działami produkcji i programowym w zakresie realizacji działań w IKM 
 • rozliczanie i nadzór nad eksploatacją miejsc parkingowych 
 • organizowanie sprawnej pracy biura, zapewnienie sprawnego i terminowego odbioru, przekazywania i wysyłki korespondencji, 
 • nadzór nad zaopatrzeniem w artykuły niezbędne dla funkcjonowania biura 
 • nadzór nad sprawami gospodarczymi, transportem, zakupami sprzętowymi związanymi z utrzymaniem i pracą zespołu IKM 
 • obsługa BIP instytucji 
 • inne zlecone przez przełożonego polecenia w zakresie administracyjnej obsługi budynku– siedziby IKM. 

Wymagania

 • wykształcenie średnie lub wyższe techniczne, 
 • minimum 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku, 
 • doświadczenie w pracy ds. spraw technicznych i administracyjnych, 
 • dobra organizacja czasu i pracy własnej i podległych pracowników. 

Mile widziane: 

 • doświadczenie pracy w instytucji publicznej, w szczególności w instytucji kultury, 
 • doświadczenie w technicznym utrzymaniu budynku, obsłudze instalacji elektrycznych, sanitarnych, wentylacyjnych, systemów BMS. 

Oferujemy: 

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (początkowo na okres 3 miesięcy oraz możliwość przedłużenia na czas dłuższy i/lub nieokreślony); możliwość pracy w trybie elastycznym (grafik pracy), 
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych, udziału w szkoleniach i warsztatach, 
 • pracę w kreatywnym, profesjonalnym zespole 
 • wynagrodzenie w wysokości 5000 – 6000 zł brutto 

Kandydatów i kandydatki na stanowisko Specjalista/Specjalistka ds. administracji w Instytucie Kultury Miejskiej prosimy o przesyłanie CV na adres: praca@ikm.gda.pl w terminie do dnia 30 kwietnia 2023 roku (w temacie wiadomości prosimy wpisać nazwę stanowiska pracy, jakiego dotyczy rekrutacja). Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami i kandydatkami. Rekrutacja będzie miała dwa etapy: analiza nadesłanych CV oraz rozmowa z kandydatką/kandydatem. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. 

W celu wypełnienia wymogów wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w dokumentach rekrutacyjnych (CV) prosimy zamieścić klauzulę zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych: 

Wymagana treść klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Instytut Kultury Miejskiej (dalej: IKM) – samorządową instytucję kultury z siedzibą w Gdańsku, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

Opcjonalnie: Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę – Instytut Kultury Miejskiej z siedzibą w Gdańsku moich danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych. 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych zawartych w Pana/Pani aplikacji jest dobrowolne, jednak jeżeli nie wyrazi Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie będziemy mogli przeprowadzić rekrutacji z Pana/Pani udziałem. 

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz Klauzula informacyjna RODO zamieszczone są w załączniku do niniejszego ogłoszenia. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i Klauzula RODO_2023