Instytut Kultury Miejskiej – samorządowa instytucja kultury miasta Gdańska poszukuje osoby na stanowisko Specjalista/Specjalistka ds. techniki i administracji. 
Działalność Instytutu Kultury Miejskiej: 

Tworzymy wydarzenia dla i z udziałem mieszkańców. Interesuje nas kultura miejska, działania w przestrzeni publicznej oraz kultura czytelnicza. Naszym celem jest zwiększenie roli kultury w życiu miasta, angażowanie mieszkańców do jej aktywnego współtworzenia, badanie nowych zjawisk w kulturze, działania eksperymentalne, które otwierają mieszkańców na nowe formy uczestnictwa. 
IKM organizuje projekty związane z rozwojem tożsamości lokalnej (Lokalni Przewodnicy i przewodniczki, Gdańskie Miniatury, projekty herstoryczne Metropolitanka), oraz obecnością sztuki w przestrzeni publicznej (Festiwal Narracje – Instalacje i interwencje w przestrzeni publicznej, Miejsca, Sekrety). Jesteśmy organizatorem festiwalu Europejski Poeta Wolności i Gdańskich Spotkań Literackich „Odnalezione w tłumaczeniu”. W ramach działania na rzecz kadr kultury organizujemy m.in. Konferencję Marketing w Kulturze, warsztaty, szkolenia, webinary. Badamy kulturę, rozpowszechniamy badania (Obserwatorium Kultury). Wydajemy publikacje.  

Od jesieni 2023 Instytut Kultury Miejskiej działać będzie w nowej siedzibie – budynku Kunsztu Wodnego.  

Szukamy osoby, która specjalizuje się w obsłudze technicznej budynków oraz posiada doświadczeniem w pracy i współpracy z działem administracji 

Zakres obowiązków: 

 • działania z zakresu technicznej i administracyjnej obsługi budynku – siedziby IKM i organizowanych przez IKM wydarzeń, 
 • obsługa budynku w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, wentylacji i klimatyzacji, SAP, CCTV, SKD, SSWiN, DSO, instalacji sanitarnych i innych w obiekcie, synchronizacja w/w systemów, samodzielnie i we współpracy z wyspecjalizowanymi wykonawcami, 
 • bieżąca dbałość o powierzone urządzenia i nadzór nad ich prawidłową eksploatacją, 
 • diagnostyka usterek, raportowanie zgłoszeń, 
 • udział w czynnościach przygotowawczych do realizacji zadań inwestycyjno- remontowych w budynku – siedzibie IKM, 
 • wsparcie techniczne w zakresie działania wyposażenia sal multimedialnych, księgarni, bistro, kaskady wodnej, Sali warsztatowej 1 i Sali warsztatowej 2,  
 • zmiany aranżacji pomieszczeń w zależności od funkcji i działań realizowanych w części publicznej budynku, 
 • przyjmowanie i załatwienie spraw interwencyjnych oraz zgłoszeń awaryjnych związanych z eksploatacją budynku i terenu przyległego, 
 • obsługa serwerowni, 
 • obsługa IT – bezpośrednio i we współpracy z zewnętrznymi usługodawcami w zakresie: 
  dobór i wdrożenie odpowiedniego oprogramowania dla personelu, 
  – bieżąca naprawa i koordynacja serwisów gwarancyjnych sprzętu, 
  – prace dodatkowe – rozwój dotychczasowych systemów lub projektów teleinformatycznych,  
  – RODO, bezpieczeństwo informacji i danych osobowych 
  – rozwoju dotychczasowych systemów lub projektów teleinformatycznych
 • wsparcie techniczne dla przestrzeni biurowych w IKM 
 • akceptacja merytoryczna faktur technicznych wykonanych usług 
 • możliwa opcja asysty w trakcie wydarzeń organizowanych w siedzibie IKM i w przestrzeni publicznej w dodatkowych godzinach (rozliczana godzinowo)

Wymagania: 

 • wykształcenie średnie lub wyższe techniczne, 
 • minimum 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku, 
 • dobra organizacja czasu i pracy własnej,  
 • doświadczenie w technicznym utrzymaniu budynku, obsłudze instalacji elektrycznych, sanitarnych, wentylacyjnych, systemów BMS. 

Mile widziane: 

 • doświadczenie pracy w instytucji publicznej,  

Oferujemy: 

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (początkowo na okres 3 miesięcy oraz możliwość przedłużenia na czas dłuższy i/lub nieokreślony); możliwość pracy w trybie elastycznym (grafik pracy), 
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych, udziału w szkoleniach i warsztatach, 
 • wynagrodzenie w wysokości 5000 – 6500 zł brutto 
 • pracę w kreatywnym, profesjonalnym zespole.

Kandydatów i kandydatki na stanowisko Specjalista/Specjalistka ds. techniki i administracji w Instytucie Kultury Miejskiej prosimy o przesyłanie CV na adres: praca@ikm.gda.pl w terminie do dnia 30 kwietnia 2022 roku (w temacie wiadomości prosimy wpisać nazwę stanowiska pracy, jakiego dotyczy rekrutacja). Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami i kandydatkami. Rekrutacja będzie miała dwa etapy: analiza nadesłanych CV oraz rozmowa z kandydatką/kandydatem. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. 

W celu wypełnienia wymogów wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w dokumentach rekrutacyjnych (CV) prosimy zamieścić klauzulę zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych: 

Wymagana treść klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Instytut Kultury Miejskiej (dalej: IKM) – samorządową instytucję kultury z siedzibą w Gdańsku, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

Opcjonalnie: Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę – Instytut Kultury Miejskiej z siedzibą w Gdańsku moich danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych. 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych zawartych w Pana/Pani aplikacji jest dobrowolne, jednak jeżeli nie wyrazi Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie będziemy mogli przeprowadzić rekrutacji z Pana/Pani udziałem. 

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz Klauzula informacyjna RODO zamieszczone są w załączniku do niniejszego ogłoszenia. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i Klauzula RODO_2023